skip to Main Content

Powstanie nowe przedszkole w Niepruszewie

Od września 2021 r. w Niepruszewie, przy ulicy Żytniej rozpocznie działalność nowe Przedszkole Publiczne. Powstanie nowoczesny, przestronny budynek przedszkola, który mieścić będzie pięć sal dydaktycznych z bezpośrednim dostępem do węzłów sanitarnych, co umożliwi utworzenie pięciu oddziałów przedszkolnych liczących 25 dzieci…

Powrót klas I-III do szkół

W poniedziałek 18 stycznia dzieci klas I-III wrócą do szkół w reżimie sanitarnym zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez GIS i MZ. Wytyczne te w dużej mierze opierają się na zapisach znanych już np. z września 2020 r. (zawierają rekomendacje dotyczące…

Nowy sprzęt komputerowy dla Szkoły Branżowej w Buku

Przekazaliśmy 22 grudnia na ręce pani Dyrektor Karoliny Wawrzyniak 40 laptopów wraz z oprogramowaniem i akcesoriami, a także 5 tabletów graficznych do prowadzenia zajęć (zwłaszcza praktycznych i poza terenem szkoły) oraz 4 tablety dla uczniów i nauczycieli.

Back To Top
Skip to content