skip to Main Content

Według tradycji zasięg ulicy Mury wyznacza zarys dawnych obwarowań miasta. Została ona wytyczona ponownie po wielkim pożarze miasta z 1858 r. Badania archeologiczne potwierdziły przebieg muru obronnego na odcinku wschodnim, południowym oraz zachodnim. Pierwszy zachowany zapis o miejskich fortyfikacjach pochodzi z 1510 r. W 1519 r. król Zygmunt Stary obniżył na 4 lata podatek czopowy o 3 grosze od każdego waru piwa, przeznaczając tę obniżkę na dalszą budowę murów miejskich. W 1523 r. ponowił tę ulgę na kolejne 4 lata.

Ulica Mury
Back To Top
Skip to content