skip to Main Content

 

 

Lokalna Grupa Działania “ŹRÓDŁO”
ul. Ratuszowa 1,
64-320 Buk
tel. 61 888 44 56
e-mail:
www.lgdzrodlo.pl
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonu w Buku przewodnicząca: Urszula Szymańska
siedziba: ul. Kosynierów Bukowskich 5,
64-320 Buk
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło w Niepruszewie przewodnicząca: Krystyna Gajdzińska, 
siedziba: Niepruszewo,
ul. Starowiejska 34/1, 64-320 Buk
tel. 508 155 523
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło w Dobieżynie przewodnicząca: Alicja Króliczak
siedziba: Dobieżyn,
ul. Otuska 1, 64-320 Buk
Związek Harcerstwa Polskiego Ośrodek Buk komendant: Dariusz Sokołowski
siedziba: ul. Dobieżyńska 27,
64-320 Buk /budynek M-GOK/
buk.zhp.net.pl
Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych – Sekcja Buk prezes: Stefan Tonder
siedziba: ul. Powstańców Wlkp. 13,
64-320 Buk
Bukowskie Towarzystwo “Amazonki” przewodnicząca: Wanda Jęch
siedziba: ul. Dobieżyńska 27,
64 -320 Buk /budynek M-GOK/
Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze – Oddział w Buku prezes: Ryszard Miler
siedziba: pl. St. Reszki 30,
64-320 Buk
Polski Związek Łowiecki – Koło Łowieckie nr 8 “Szarak” w Otuszu prezes: Paweł Biegała
adres do korespondencji: Henryk Szwajkowski,
Dębienko, ul. Sikorskiego 43a, 62-060 Stęszew
Parafialny Zespół “Caritas” Buk
siedziba: ul. Mury 30;
64-320 Buk
Koło Rzemiosła Bukowskiego przewodnicząca: Renata Garczarek
siedziba: ul. Sokoła,
64-320 Buk
Koło Pszczelarzy prezes: Henryk Rogoziński
siedziba: ul. Grodziska 14,
64-320 Buk
Stowarzyszenie “Przyjaciół Przedszkola Krasnal” prezes: Sławomira Polcyn
siedziba: ul. kpt. Witolda Wegnera 10,
64-320 Buk
tel. 607 054 520
Gminny Związek Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych w Buku prezes: Tadeusz Łysiak
adres siedziby: ul. Dobieżyńska 27,
64-320 Buk
Młodzieżowa Szkółka Wędkarska  Buk przewodniczący: Remigiusz Maciejewski
adres siedziby: ul. Dobieżyńska 27,
64-320 Buk
Stowarzyszenie Bukowski Klub Biegacza prezes zarządu: Piotr Rusin
adres siedziby: ul. Sokoła 2/1
64-320 Buk
PZW Okręg w Poznaniu, Koło BASZTA 02 Buk  prezes: Robert Pilarski
adres siedziby: ul. Dobieżyńska 27,
64-320 Buk
Stowarzyszenie Bukowskie Mamy prezes: Maria Andraszyk
adres siedziby: ul. Dobieżyńska 27,
64-320 Buk
https://www.facebook.com/stowarzyszenie.bukowskie.mamy
Stowarzyszenie My! Wolna Gmina Buk prezes: Wojciech Drozd
adres siedziby: ul. Kościuszki 20
64-320 Buk
Back To Top
Skip to content