skip to Main Content

 

Lokalna Grupa Działania „ŹRÓDŁO”
ul. Ratuszowa 1,
64-320 Buk
tel. 61 888 44 56
e-mail:
www.lgdzrodlo.pl
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonu w Buku przewodnicząca: Urszula Szymańska
siedziba: ul. Kosynierów Bukowskich 5,
64-320 Buk
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło w Niepruszewie przewodniczący: Arkadiusz Szymański, 
siedziba: Niepruszewo,
ul. Poznańska 15, 64-320 Buk
tel. 507 117 997
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło w Dobieżynie przewodnicząca: Alicja Króliczak
siedziba: Dobieżyn,
ul. Otuska 1, 64-320 Buk
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło w Szewcach przewodnicząca: Anna Zellner
siedziba: Szewce,
ul. Bukowska 95, 64-320 Buk
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło w Otuszu przewodnicząca: Małgorzata Ignasiak
siedziba: ul. Promienista 44,
64-320 Buk
Związek Harcerstwa Polskiego Ośrodek Buk komendant: Dariusz Sokołowski
siedziba: ul. Dobieżyńska 27,
64-320 Buk /budynek M-GOK/
buk.zhp.net.pl
Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych – Sekcja Buk prezes: Stefan Tonder
siedziba: ul. Powstańców Wlkp. 13,
64-320 Buk
Bukowskie Towarzystwo „Amazonki” przewodnicząca: Wanda Jęch
siedziba: ul. Dobieżyńska 27,
64 -320 Buk /budynek M-GOK/
Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze – Oddział w Buku prezes: Ryszard Miler
siedziba: pl. St. Reszki 30,
64-320 Buk
Polski Związek Łowiecki – Koło Łowieckie nr 8 „Szarak” w Otuszu prezes: Paweł Biegała
adres do korespondencji: Henryk Szwajkowski,
Dębienko, ul. Sikorskiego 43a, 62-060 Stęszew
Parafialny Zespół „Caritas” Buk
siedziba: ul. Mury 30;
64-320 Buk
Koło Rzemiosła Bukowskiego przewodniczący: Renata Garczarek
siedziba: ul. Sokoła,
64-320 Buk
Koło Pszczelarzy prezes: Henryk Rogoziński
siedziba: ul. Grodziska 14,
64-320 Buk
Stowarzyszenie „Przyjaciół Przedszkola Krasnal” prezes: Sławomira Polcyn
siedziba: ul. kpt. Witolda Wegnera 10,
64-320 Buk
tel. 607 054 520
Gminny Związek Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych w Buku prezes: Tadeusz Łysiak
adres siedziby: ul. Dobieżyńska 27,
64-320 Buk
Back To TopSkip to content