skip to Main Content

Lokalna Grupa Działania „ŹRÓDŁO”
ul. Ratuszowa 1, 64-320 Buk
tel. 61 888 44 56
e-mail:
www.lgdzrodlo.pl

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
Zarząd Rejonu w Buku
przewodnicząca: Urszula Szymańska
siedziba: ul. Kosynierów Bukowskich 5, 64-320 Buk

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
Koło w Niepruszewie
przewodniczący: Arkadiusz Szymański, tel. 507 117 997
siedziba: Niepruszewo, ul. Poznańska 15, 64-320 Buk

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
Koło w Dakowach Suchych
przewodnicząca: Helena Stachowiak
siedziba: Dakowy Suche, ul. Szkolna 13, 64-320 Buk

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
Koło w Dobieżynie
przewodnicząca: Alicja Króliczak
siedziba: Dobieżyn, ul. Otuska 1, 64-320 Buk

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
Koło w Szewcach
przewodnicząca: Anna Zellner
siedziba: Szewce, ul. Bukowska 95, 64-320 Buk

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
Koło w Otuszu
przewodnicząca: Małgorzata Ignasiak
siedziba: ul. Promienista 44, 64-320 Buk

Związek Harcerstwa Polskiego Ośrodek Buk
komendant: Dariusz Sokołowski
siedziba: ul. Dobieżyńska 27, 64-320 Buk /budynek M-GOK/
buk.zhp.net.pl

Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych – Sekcja Buk
prezes: Stefan Tonder
siedziba: ul. Powstańców Wlkp. 13, 64-320 Buk

Bukowskie Towarzystwo „Amazonki”
przewodnicząca: Wanda Jęch
siedziba: ul. Dobieżyńska 27, 64 -320 Buk /budynek M-GOK/

Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze – Oddział w Buku
prezes: Ryszard Miler
siedziba: pl. St. Reszki 30, 64-320 Buk

Polski Związek Łowiecki – Koło Łowieckie nr 8 „Szarak” w Otuszu
prezes: Paweł Biegała
adres do korespondencji: Henryk Szwajkowski, Dębienko, ul. Sikorskiego 43a, 62-060 Stęszew

Parafialny Zespół „Caritas” Buk
siedziba: ul. Mury 30; 64-320 Buk

Koło Rzemiosła Bukowskiego
przewodniczący: Renata Garczarek
siedziba: ul. Sokoła, 64-320 Buk

Koło Pszczelarzy
prezes: Henryk Rogoziński
siedziba: ul. Grodziska 14, 64-320 Buk

Stowarzyszenie „Przyjaciół Przedszkola Krasnal”
prezes: Sławomira Polcyn
siedziba: ul. kpt. Witolda Wegnera 10, 64-320 Buk
tel. 607 054 520

Gminny Związek Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych w Buku
prezes: Tadeusz Łysiak
adres siedziby: ul. Dobieżyńska 27, 64-320 Buk

Back To TopSkip to content