skip to Main Content

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (Dz. U. UE 4.5.2016 L 119/40) informuję że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto i Gmina Buk z siedzibą w Buku, pod adresem ul. Ratuszowa 1, 64-320 Buk, zwane dalej „Gminą”, adres e-mail:

 1.  Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy poprzez e-mail .
 2.  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 pkt a) RODO
  czyli na podstawie zgody, w celu przesyłania wszelkich informacji dotyczących Gminy, wydarzeń oraz zagrożeń
 3.  Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów obowiązującego prawa oraz podmiotowi przetwarzającemu, którym na mocy stosownej umowy jest operator platformy serwerSMS.pl, na której funkcjonuje system powiadomień.
 4.  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zakresie określonym przez regulamin systemu powiadomień sms.
 5.  Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 6.  Dodatkowo, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uzna, że podane przez Panią/Pana dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 7.  Podanie przeze Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do realizacji czynności wynikających z regulaminu funkcjonowania systemu powiadomień sms.
 8.  Dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 9. Dane będą podlegały profilowaniu w zakresie przesyłania stosownych treści skierowanych do kobiet bądź do mężczyzn.
 10. Dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowych.
Back To Top
Skip to content