skip to Main Content
Buk Herb

Urząd Miasta i Gminy w Buku

ul. Ratuszowa 1, 64-320 Buk

Poniedziałek od 8:00 do 17:00
Wtorek-Czwartek od 7:00 do 15:00
Piątek od 7:00 do 14:00

W Urzędzie obowiązują następujące zasady przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków:

  • Burmistrz – środa godz. 12:00-17:00, po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania w sekretariacie Urzędu,
  • Sekretarz – poniedziałek godz. 13:00-15:00, po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania w sekretariacie Urzędu.

Skargi i wnioski do Rady MiG Buk przyjmowane są w biurze Rady codziennie w godzinach pracy urzędu. Dodatkowo w każdą środę od godz. 15:00 – 15:30, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym (tel. 61 888 44 41).


Uprzejmie informujemy, iż załatwianie spraw z zakresu:
– ewidencji ludności,
– dowodów osobistych,
– nadawania numerów PESEL,
– działalności gospodarczej,
– urzędu stanu cywilnego (z wyjątkiem zgłaszania zgonów)
odbywa się wyłącznie po wcześniejszej rejestracji wizyty pod numerem 61 888 44 80 lub osobistym umówieniu terminu wizyty w biurze podawczym (w holu urzędu).

Numery telefonów

Sekretariat Urzędu Miasta i Gminy w Buku

tel. 61 888 44 11

Burmistrz

tel. 61 888 44 10

Sekretarz

tel. 61 888 44 30

Skarbnik

61 888 44 43

Ewidencja ludności, dowody osobiste

61 888 44 20

Urząd Stanu Cywilnego

61 888 44 21

Windykacja i akcyza

61 888 44 47

Sala Miejska - dawna synagoga, promocja gminy

61 888 44 61
663 425 453

Kierownik Referatu Inwestycji i Transportu

61 888 44 14

Działalność gospodarcza

61 888 44 20
61 888 44 70

Kierownik Referatu Mienia i Gospodarki Komunalnej

61 888 44 16

Profilaktyka, sport i zdrowie publiczne

61 888 44 68

Drogi gminne, utrzymanie ulic

61 888 44 60

Informatyk

61 888 44 12

Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej

61 888 44 40

Biuro Rady

61 888 44 41

Ochrona środowiska

61 888 44 55

Kierownik Referatu Spraw Administracyjnych, organizacje pozarządowe

61 888 44 32

Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej

61 888 44 67

Kierownik Referatu Spraw Organizacyjnych

61 888 44 13

Kasa

61 888 44 38

Księgowość budżetowa

61 888 44 23

Podatki i opłaty

61 888 44 35

Podatki

61 888 44 33

Zieleń gminna, zasób mieszkaniowy

61 888 44 42

Gospodarka komunalna, rolnictwo

61 888 44 57

Zarządzanie, sprzedaż nieruchomości

61 888 44 16

Podziały i rozgraniczenia nieruchomości, numeracja porządkowa, opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości

61 888 44 16

Ośrodek Pomocy Społecznej

61 888 44 25
61 888 44 24

Lokalna Grupa Działania "Źródło"

61 888 44 56

Numer rachunku bankowego

Numer konta bankowego: PKO BP S.A. Oddział w Buku
66 1020 4144 0000 6202 0007 0532

Numery NIP i REGON

NIP Miasta i Gminy Buk:
777 282 90 67

REGON Miasta i Gminy Buk: 631258750

REGON Urzędu Miasta i Gminy w Buku: 000528095

NIP UMiG w Buku:
788 13 61 835

Back To Top
Skip to content