skip to Main Content

Drzewo bukowe przez setki lat umieszczane było w centralnym miejscu herbu miasta. Zobaczyć je możemy na najstarszej zachowanej pieczęci miejskiej, datowanej na 1459 r. Poza bukiem na tarczy herbowej widać także klucz położony poprzecznie względem pnia drzewa. Jest to klucz św. Piotra, symbolizujący przynależność miasta do poznańskiej katedry św. Piotra i św. Pawła.

Herb

Buk Herb

Logotyp

Buk logo

Flaga

Buk flaga

Back To Top
Skip to content