skip to Main Content

W podziękowaniu dla WTZ „Promyk”

Warsztaty Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Promyk” obchodziły 20-lecie swojej działalności. 29 września br.  w Sali Widowiskowej w Konarzewie odbyła się jubileuszowa uroczystość, w którym naszą gminę reprezentowali burmistrz Miasta i Gminy Buk Paweł Adam oraz sołtys Otusza…

Kolejne dofinansowania dla gminy, tym razem dla Niepruszewa

Pozyskaliśmy środki zewnętrzne na realizację inwestycji: na budowę ulicy Szkolnej w Niepruszewie jest to 2.000.000 zł i na wymianę drewnianej podłogi w zabytkowym Kościele Parafialnym pw. Św. Wawrzyńca w Niepruszewie – 350.534 zł. Wnioski zostały złożone przez urząd MiG Buk.…

Zakończenie rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 306

W dniu 30 września br. świętowaliśmy zakończenie rozbudowy DW 306 na odcinku między Bukiem a Stęszewem. Z tej okazji, wspólnie z Wielkopolskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Poznaniu i Gminą Stęszew, zaprosiliśmy mieszkańców obu gmin do wypróbowania nowej ścieżki rowerowej. Na…

Dofinansowanie na profilaktykę i wczesne wykrywanie osteoporozy

Dobre informacje dla mieszkańców. Gmina otrzymała kolejne dofinansowanie, tym razem na program polityki zdrowotnej realizowany przez gminę w obszarze edukacji w zakresie osteoporozy i wczesnego wykrywania choroby „Profilaktyka osteoporozy FM SRP”. Otrzymane przez urząd dofinansowanie w wysokości 250.000 zł pozyskaliśmy…

Bukowskie schronisko z dofinansowaniem

Miasto i Gmina Buk pozyskała kolejne dofinansowanie! Tym razem z akceptacją spotkał się nasz wniosek z dn. 27.07.br. o wsparcie działalności Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Buku w ramach programu Wielkopolska Przyjazna Zwierzętom. Otrzymaliśmy 15.400 zł na wspieranie takich działań…

LVI sesja Rady Miasta i Gminy Buk

Informuję mieszkańców, że dnia 4 października 2023 r. o godz.19 00 w Sali Miejskiej w Buku przy ul. Mury 5, odbędzie się LVI sesja Rady Miasta i Gminy Buk. Transmisja online z obrad będzie prowadzona na stronie internetowej e-sesja, na…

Zwołanie pierwszych posiedzeń Obwodowych Komisji Wyborczych

Komisarz Wyborczy w Poznaniu I na mocy postanowienia nr 270/2023 z dnia z dnia 27 września 2023 r. postanowił, że pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowego zarządzonych…

W trosce o bukowską oświatę

Funkcjonowanie obiektów oświaty na terenie gminy, baza lokalowa, przeprowadzone remonty, adaptacje oraz inwestycje, stan przygotowań do roku szkolnego 2023/2024; analiza wyników nauczania za miniony rok. Tematy oświatowe zdominowały wyjazdowe wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Oświaty oraz Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska…

Selekciaki – misja ratunkowa

Salę Miejską w Buku opanowali dzisiaj Selekciaki, czyli misja ratunkowa SELEKTU, która uczyła najmłodszych segregacji odpadów komunalnych. Z inicjatywy Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” z siedzibą w Czempiniu odbyły się spektakle z zakresu edukacji ekologicznej dla uczniów klas…

Back To Top
Skip to content