skip to Main Content

Obwieszczenie

Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko pn. „Farma fotowoltaiczna Buk” o łącznej mocy do 330 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na nieruchomościach położonych w obrębie wsi: 1) Otusz, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki: 125,…

Back To TopSkip to content