skip to Main Content

Bitwa Regionów

Drogie Panie, Drodzy Panowie z Kół Gospodyń Wiejskich, chcielibyśmy serdecznie zaprosić do udziału w ogólnopolskim konkursie kulinarnym Bitwa regionów.

Wyłożony do publicznego wglądu projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Buk dla części obszaru gminy, obejmującej część obrębów 1) Wielka Wieś i Wysoczka oraz 2) Wysoczka i Niepruszewo

Wyłożony do publicznego wglądu projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Buk dla części obszaru gminy, obejmującej część obrębów 1) Wielka Wieś i Wysoczka oraz 2) Wysoczka i Niepruszewo Projekt zmiany Studium dostępny do pobrania tutaj.

Ponownie wyłożony do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Buku przy ulicach Grodziskiej, Łąkowej i Strzeleckiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Ponownie wyłożony do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Buku przy ulicach Grodziskiej, Łąkowej i Strzeleckiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 1. Projekt uchwały - tekst planu wraz z uzasadnieniem Buk - Łąkowa_Strzelecka 2. Załącznik…

Spotkania z ekspertami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Plan dyżurów z ekspertami z ZUS. Spotkania odbędą się w wyznaczone poniedziałki w 2023 roku, w godzinach 10:00-12:00 w Sali Miejskiej w Buku ul. Mury 5. Tematy spotkań: 24.04.2023 r. - Świadczenia dla rodziny z ZUS.Świadczenie wychowawcze 500+, Rodzinny kapitał…

Badanie budżetu czasu ludności przez Urząd Statystyczny

Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, że w marcu 2023 r. na terenie gminy Buk realizowane jest Badanie budżetu czasu ludności (BCL). Badanie przeprowadzają ankieterzy statystyczni, których tożsamość można sprawdzić na stronie Urzędu Statystycznego w Poznaniu https://poznan.stat.gov.pl/badania-ankietowe/statystyczne-badania-ankietowe-2023/         …

Back To Top
Skip to content