skip to Main Content

Zawiadomienie o odbiorze azbestu

OBWIESZCZENIE Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Buk Zgodnie z Uchwałą Nr 4756/2024 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 19 lutego 2024 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu określającego zasady likwidacji wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Poznańskiego na rok 2024 zaistniała…

Zebrania wiejskie – terminy

We marcu br. odbędą się zebrania wiejskie w poszczególnych sołectwach: 01 marca godz. 19.00 Sołectwo Cieśle Wiata Biesiadna Cieśle 04 marca godz. 19.00 Sołectwo Dakowy Suche WDK Dakowy Suche 06 marca godz. 19.00 Sołectwo Dobra-Sznyfin WDK Dobra 11 marca godz.…

Język angielski: nauka przez zabawę

We wrześniu ubiegłego roku nasza gmina przystąpiła do programu „Dwujęzyczne dzieci”, którym zostały objęte dzieci ze żłobka i z przedszkola oraz uczniowie klas pierwszych szkół podstawowych, w sumie około 500 dzieci. Na rezultaty nie trzeba było długo czekać. Czas na…

Godziny pracy Punktu Konsultacyjnego Programu Czyste Powietrze w marcu

Godziny pracy Punktu Konsultacyjnego Programu Czyste Powietrze w marcu: 04.03.2024r. (poniedziałek) – 11:00 – 17:00 07.03.2024r. (czwartek) – 11:00 – 15:00 11.03.2024r. (poniedziałek) – 11:00 – 17:00 15.03.2024r. (piątek) – 10:00 – 14:00 18.03.2024r. (poniedziałek) – 11:00 – 17:00 21.03.2024r.…

Nabór wniosków o udzielenie dotacji na deszczówkę

Od dnia 1 marca do 31 sierpnia będą przyjmowane w UMiG w Buku, wnioski o udzielenie dotacji celowej z budżetu Miasta i Gminy Buk na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie Miasta i Gminy Buk, polegających na budowie…

ZAKOŃCZENIE NABORU W RAMACH PROGRAMU „MOJA WODA”

Jeszcze tylko do 29 lutego 2024 r. będzie można składać na Portalu Beneficjenta elektroniczne wnioski do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej w ramach programu „Moja Woda”. Po złożeniu wniosku poprzez Portal Beneficjenta Wnioskodawca zobowiązany jest również do wydrukowania wniosku…

CENTRALNA EWIDENCJA EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym tj. art. 27g ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków  (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2496) właściciel lub zarządca budynku lub lokalu…

Konferencję: „Plan Strategiczny dla WPR 2023-2027”

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w powiecie poznańskim serdecznie zaprasza na konferencję: „Plan Strategiczny dla WPR 2023-2027”. Spotkanie odbędzie się w dniu 28.02.2024 (środa) o godz.10:00 w Wiejskim Domu Kultury w Dobieżynie ul. Powstańców Wlkp. 47 Program konferencji obejmuje następujące tematy:…

LXI sesja Rady Miasta i Gminy Buk

Informuję mieszkańców, że dnia 27 lutego br. o godz. 17:00 w Sali Miejskiej w Buku przy ul. Mury 5, odbędzie się LXI sesja Rady Miasta i Gminy Buk. Transmisja online z obrad będzie prowadzona na stronie internetowej e-sesja, na kanale:…

NGO – zestawienie udzielonych dotacji 2024

NGO – zestawienie udzielonych dotacji 2024 Podmiot składający ofertę Tytuł zadania publicznego Przyznana kwota dotacji        w 2024 Kultura, sztuka, oświata i edukacja, ochrona dóbr kultury i tradycji oraz dziedzictwa kulturowego i historycznego Polski Związek Emerytów, Rencistów i…

KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2024

W związku z prowadzoną kwalifikacją wojskową poniżej przedstawiamy plakat zawierający najważniejsze informacje dla osób wzywanych do kwalifikacji. W 2024 roku kwalifikacja wojskowa obejmuje: 1) mężczyzn urodzonych w 2005 roku, 2) mężczyzn urodzonych w latach 2000-2004, którzy nie posiadają określonej kategorii…

Back To Top
Skip to content