skip to Main Content

NIE LEKCEWAŻMY OSTRZEŻEŃ METEOROGICZNYCH!

Szanowni państwo! W ostatnim czasie kilkakrotnie wystąpiły groźne zjawiska pogodowe, którym towarzyszyły silny wiatr, obfite opady deszczu lub gradu i wyładowania atmosferyczne. Zjawiska te, w zależności od nasilenia stanowią zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego i są przyczyną mniejszych lub…

Planowane pomiary pól elektromagnetycznych

Na stronie internetowej: https://www.networks.pl/informacje-o-planowanych-pomiarach-pem/ publikowane są informacje o planowanych pomiarach pól elektromagnetycznych realizowanych przez Laboratorium Badań Środowiskowych NetWorkS! Funkcjonowanie ww strony jest wypełnieniem zobowiązania opisanego w pkt. 14 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. (Dz. U. 2022,…

Ogłoszenie Burmistrza MiG Buk o konsultacjach społecznych projektu uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

Ogłoszenie Burmistrza MiG Buk o konsultacjach społecznych projektu uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. Załączniki: Ogłoszenie Burmistrza o konsultacjach społecznych – projekt uchwały dot. komitetu rewitalizacji Projekt uchwały dot. komitetu rewitalizacji Formularz zgłaszania uwag

Prace przy budowie ulicy Szkolonej w Niepruszewie

Z początkiem lipca rozpoczęły się prace przy budowie ulicy Szkolnej. Na tę inwestycję otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 2.000.000,00  w ramach VI edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych dedykowanego samorządom, w których funkcjonowały PGR-y. Przedmiotem zadania jest budowa drogi gminnej – ulica…

Absolutorium i wotum zaufania dla burmistrza

Radni udzielili absolutorium i wotum zaufania burmistrzowi Miasta i Gminy Buk Pawłowi Adamowi za wykonanie budżetu gminy za 2023 rok podczas III sesji Rady Miasta i Gminy Buk, która odbyła się 26 czerwca br. Wykonanie budżetu dotyczyło samorządu poprzedniej kadencji.…

Wyniki egzaminu ósmoklasisty w gminie Buk

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna opublikowała wstępne wyniki egzaminu ósmoklasisty 2024 z podziałem na powiaty i gminy.  Egzamin ósmoklasisty w gminie Buk zdawało 66 uczniów. Średnie wyniki z języka polskiego – 54,78 proc. (w skali kraju – 61 proc.), matematyki – 51,63…

Wybory sołtysów zakończone

W dniach od 23 maja do 2 lipca br. we wszystkich sołectwach na terenie gminy Buk przeprowadzono zebrania wyborcze, podczas których w wyborach tajnych na kadencję 2024/2029 wybrani zostali sołtysi i rady sołeckie. W większości sołectw dotychczasowi sołtysi kontynuują swoją…

Badanie ankietowe: “Badanie aktywności ekonomicznej ludności”

Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, że w III kwartale 2024 r. na terenie Państwa gminy realizowane będzie Badanie aktywności ekonomicznej ludności (BAEL). Więcej o badaniach ankietowych realizowanych przez Główny Urząd Statystyczny na https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/ Załącznik: Badanie aktywności ekonomicznej ludności

Back To Top
Skip to content