skip to Main Content

Z dniem 01 kwietnia 2013 r. weszły w życie przepisy ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się, która daje prawo osobom niesłyszącym i głuchoniemym do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie.

W związku z powyższym osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z powyższych usług, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Buku, ul. Ratuszowa 1, w terminie co najmniej 3 dni roboczych przed terminem wizyty w Urzędzie, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenia należy dokonać w nastąpujący sposób:

  • na adres mailowy: ,
  • faxem na nr 618 140 101
  • telefonicznie pod nr 618 140 671
  • drogą pocztową.
Back To Top
Skip to content