skip to Main Content

Buk – dobre miejsce do życia

Za nami kolejny wykład w ramach Bukowskiego Uniwersytetu Otwartego. 23 kwietnia br., w Sali Miejskiej, profesor Andrzej Sakson mówił o „Buku jako punkcie na linii Warszawa – Berlin”.

Prowadzący spotkanie Dominik Górny, sekretarz Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu przedstawił liczne osiągnięcia gościa, a Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Buk Piotr Goroński – w imieniu burmistrza – przywitał gościa.

Andrzej Sakson – profesor nauk humanistycznych, socjolog, badacz mniejszości narodowych, w latach 2004-2011 dyrektor Instytutu Zachodniego w Poznaniu, jest autorem ponad 400 opracowań, członkiem wielu rad naukowych i reakcyjnych w Polsce i zagranicą. Do kręgu zainteresowań badawczych prof. Andrzeja Saksona należy problematyka mazurska i wschodniopruska oraz przemiany społeczne w Niemczech i na ziemiach zachodnich i północnych Polski, problematyka mniejszości narodowych i etnicznych, stosunki polsko-niemieckie oraz migracja i uchodźcy.

Buk na linii Warszawa Berlin

Prof. Andrzej Sakson rozpoczął swój wykład sentencją z Ludwika Pasteura „Nauka nie ma żadnej ojczyzny, gdyż wiedza obejmuje cały świat”. Zwrócił uwagę na znaczenie miejsca, w którym wykład się odbywa – synagogę. – To pokazuje, że mieszkańcy Buku i jego włodarze, zadbali o ten ważny zabytek dla społeczności lokalnej. Zresztą Buk zawsze był miastem wielokulturowym, gdzie swoje miejsce miały zarówno kościół katolicki, ewangelicki czy synagoga – mówił wykładowca.

W oparciu o przeprowadzone badania wśród mieszkańców powiatu poznańskiego, którego nasza gmina jest częścią, omówił cechy charakterystyczne społeczności lokalnej, takie jak dobra organizacja, pracowitość, przedsiębiorczość, lokalny patriotyzm, poszanowanie tradycji i gwary jako istotnego elementu tożsamości. Z punktu widzenia socjologa przedstawił Buk jako punkt na linii Warszawa – Berlin. Mówił jak duże znaczenie dla rozwoju gminu czy regionu ma położenie geograficzne, a dalej z tym związana budowa dróg, linii kolejowych. Tłumaczył co decyduje o dalszym rozwoju oraz zamożności gminy i regionu. Niemniej ważna jest wielokulturowość, jak też aktywność społeczna mieszkańców i zaangażowanie polityczne. Duże znaczenie dla przemian w Wielkopolsce i powiecie poznańskim miała transformacja w 1989 roku, dzięki której odnotowano rozwój gospodarczy między innymi dzięki zainteresowaniu kapitału zachodniego inwestowaniem na tych obszarach. Duża tu rola samorządu lokalnego, który kierując się dobrem społecznym zapewnia odpowiednie warunki do życia i rozwoju.

Prof. Andrzej Sakson powtarzał, że na tle innych gmin, Buk jest dobrym miejscem do życia, można być z niego dumnym, a jego włodarze dbają o potrzeby mieszkańców.

Przeszłość czy przyszłość?

Jak wykład to i pytania od studentów, którzy dopytywali wykładowcę o jego ważny obszar pracy naukowej dotyczący społeczności Mazurów i Warmiaków – zresztą jak sam o sobie mówi i pod takim tytułem ukazała się jego biografia: „Jest Mazurem z wyboru”. Chcieli też wiedzieć, na ile należy patrzeć w przyszłość – czy można zapomnieć o tym co było i żyć tylko przyszłością, tak jak robi to szczególnie młode pokolenie. Tematy na długie dyskusje, na które nie ma jednoznacznych odpowiedzi.

W trackiej dyskusji pojawiły się też inne tematy, a właściwie pytania bardziej bieżące – na przykład dlaczego prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak wygrał dopiero w drugiej turze wyborów, jakie będą granice Ukrainy po zakończeniu wojny.

Po wykładzie studenci ustawili się w kolejce po wpis do indeksu. Jest to już kolejny wpis w indeksach słuchaczy Bukowskiego Uniwersytetu Otwartego, który zainicjował swoją działalność 11 października ubiegłego roku. Do tej pory wykładowcami w Buku byli: gen. Gromosław Czempiński, Sławomir Pietras, Dominik Górny, prof. Andrzej Stelmach, prof. Michał Wojtalik, Zofia Chołody.

Back To Top
Skip to content