skip to Main Content

Rok 2024

Rok 2023

Podatek od środków transportowych, rolny, leśny, od nieruchomości oraz wnioski o wydanie zaświadczeń – dostępne pod adresem: http://bip.buk.gmina.pl/a,17504,druki-aktualne.html

Rok 2022

Zwrot podatku akcyzowego – informacje na stronie: https://buk.gmina.pl/strefa-mieszkanca/urzad-miasta-i-gminy-buk/druki-do-pobrania/

Podatek od środków transportowych, rolny, leśny, od nieruchomości oraz wnioski o wydanie zaświadczeń – dostępne pod adresem: http://bip.buk.gmina.pl/a,17504,druki-aktualne.html

 

Rok 2021

Informujemy, że w roku 2021 właściciele psów nie mają obowiązku uiszczenia opłaty od posiadania psów, z uwagi na fakt, że Rada Miasta i Gminy Buk odstąpiła od podjęcia uchwały w tym zakresie.

Back To Top
Skip to content