skip to Main Content
URZĄD STANU CYWILNEGO
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
GEODEZJA
WARUNKI ZABUDOWY

 

USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
NIERUCHOMOŚCI
DROGI
OCHRONA ŚRODOWISKA

 

PODATKI
Podatek od środków transportowych, rolny, leśny, od nieruchomości oraz wnioski o wydanie zaświadczeń –
dostępne pod adresem: http://bip.buk.gmina.pl/a,17504,druki-aktualne.html
OŚWIATA
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
EWIDENCJA LUDNOŚCI
PLANOWANIE PRZESTRZENNE
OGÓLNOPOLSKA KARTA DUŻEJ RODZINY
ZGROMADZENIA PUBLICZNE
GOSPODARKA KOMUNALNA I MIESZKANIOWA
LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI
SALA MIEJSKA
Back To TopSkip to content