skip to Main Content

DODATEK WĘGLOWY – pobierz wniosek [doc] 

 

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
  • Zwrot_podatku_akcyzowego_-_wniosek_2022
    Wnioski o zwrot podatku akcyzowego od zakupionego paliwa prosimy składać po konsultacji z pracownikiem z pok. 25, w biurze obsługi klienta w terminie 01 – 31 sierpnia 2022 r.

 

 

 

  • Zestawienie_faktur_zakupu_oleju_napedowego (1)
    We wnioskach lub na zestawieniach faktur należy wpisać: numery faktur, daty wystawienia faktur VAT oraz ilość zakupionego paliwa.Stawki: 110 litrów ON/ 1 ha,
    40 litrów ON /1 DJP bydła,
    1,00 zł / 1 litr ON

 

 

URZĄD STANU CYWILNEGO
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
GEODEZJA
WARUNKI ZABUDOWY ORAZ USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
NIERUCHOMOŚCI
DROGI
OCHRONA ŚRODOWISKA

 

PODATKI
Podatek od środków transportowych, rolny, leśny, od nieruchomości oraz wnioski o wydanie zaświadczeń –
dostępne pod adresem: http://bip.buk.gmina.pl/a,17504,druki-aktualne.html
OŚWIATA
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
EWIDENCJA LUDNOŚCI
PLANOWANIE PRZESTRZENNE
OGÓLNOPOLSKA KARTA DUŻEJ RODZINY
ZGROMADZENIA PUBLICZNE
GOSPODARKA KOMUNALNA I MIESZKANIOWA
LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI
SALA MIEJSKA
STERYLIZACJA I KASTRACJA 
Back To TopSkip to content