skip to Main Content

 

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
 • Zwrot_podatku_akcyzowego_-_wniosek_2022
 • Wnioski o zwrot podatku akcyzowego od zakupionego paliwa proszę wrzucać w kopertach do urny lub przesłać pocztą w terminie 01 – 28 lutego 2022 r.
  po konsultacji z pracownikiem z pok. 25 (druki do pobrania również w holu UMiG Buk).

 

 •  Oświadczenie_producenta_-_akcyza (2)
 • Do wniosku należy dołączyć faktury VAT na zakupione paliwo (ON) za okres od 01.08.2021 r. do 31.01.2022 r. i dokument z ARiMR o liczbie DJP bydła w 2021 r.

 

 

 

 • Zestawienie_faktur_zakupu_oleju_napedowego (1)
 • We wnioskach lub na zestawieniach faktur należy wpisać: numery faktur, daty wystawienia faktur VAT oraz ilość zakupionego paliwa.Stawki: 110 litrów ON/ 1 ha,
  40 litrów ON /1 DJP bydła,
  1,00 zł / 1 litr ON

 

 

URZĄD STANU CYWILNEGO
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
GEODEZJA
WARUNKI ZABUDOWY ORAZ USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
NIERUCHOMOŚCI
DROGI
OCHRONA ŚRODOWISKA

 

PODATKI
Podatek od środków transportowych, rolny, leśny, od nieruchomości oraz wnioski o wydanie zaświadczeń –
dostępne pod adresem: http://bip.buk.gmina.pl/a,17504,druki-aktualne.html
OŚWIATA
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
EWIDENCJA LUDNOŚCI
PLANOWANIE PRZESTRZENNE
OGÓLNOPOLSKA KARTA DUŻEJ RODZINY
ZGROMADZENIA PUBLICZNE
GOSPODARKA KOMUNALNA I MIESZKANIOWA
LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI
SALA MIEJSKA
STERYLIZACJA I KASTRACJA 
Back To TopSkip to content