skip to Main Content

DODATEK WĘGLOWY – pobierz wniosek [doc] 

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO

 

URZĄD STANU CYWILNEGO
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
GEODEZJA
WARUNKI ZABUDOWY ORAZ USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
NIERUCHOMOŚCI
DROGI
OCHRONA ŚRODOWISKA

 

PODATKI

OSOBY FIZYCZNE

 PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

PODATEK LEŚNY 

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 

PODATEK ROLNY

 

 

OSOBY PRAWNE

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

PODATEK LEŚNY 

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 

PODATEK ROLNY

WNIOSKI O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA\ZEZWOLENIA

 

POZOSTAŁE WNIOSKI: 
OŚWIATA
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
EWIDENCJA LUDNOŚCI
PLANOWANIE PRZESTRZENNE
OGÓLNOPOLSKA KARTA DUŻEJ RODZINY
ZGROMADZENIA PUBLICZNE
GOSPODARKA KOMUNALNA I MIESZKANIOWA
LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI

 

SALA MIEJSKA – DAWNA SYNAGOGA
STERYLIZACJA I KASTRACJA 

 

UCHODŹCY Z UKRAINY
GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Back To Top
Skip to content