skip to Main Content

Uwaga,
z dniem 7 lutego 2022 wznowione zostaje przyjęcie odpadów od klientów indywidualnych oraz od klientów oddających odpady na PSZOK Czempiń w niezmienionych godzinach tj.:
– poniedziałek-piątek 6:00-10:00 oraz 16:00-21:00
– sobota 8:00-13:00

Selekt – Centrum Zagospodarowania Odpadów

Od 1 stycznia 2022 roku Miasto i Gmina Buk jest uczestnikiem Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” z siedzibą w Czempiniu (adres strony: www.selekt.czempin.pl), który przejmie obowiązki miasta i gminy z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Systemem odbioru odpadów komunalnych organizowanym przez Związek Międzygminny „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” objęte są nieruchomości zamieszkałe oraz nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (np. domki letniskowe).

Załączniki:

 1. Informacja dla mieszkańców
 2. Informacja – pojemniki
 3. Ulotka informacyjna: strona 1  strona 2
 4. Harmonogram odbioru odpadów (harmonogram wraz z dodatkowymi funkcjami dostępny również w aplikacji EcoHarmonogram – do pobrania ze strony Selektu: https://bit.ly/3pXHJGZ)
  BUK apteki 2023BUK gabaryty 2023
  BUK selektywne 2023
  BUK zmieszane 2023
 5. Regulamin PSZOK
 6. Godziny otwarcia PSZOK Buk 
 7. Druk deklaracji

Poza odbiorem odpadów w wymienionych w harmonogramie terminach, można  oddać bezpłatnie określone frakcje odpadów (patrz – regulamin) do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych mieszczącego się w Buku, przy ul. Przemysłowej 10.

PSZOK służy tylko mieszkańcom nieruchomości zamieszkałych i domków letniskowych.

Godziny otwarcia:
wtorek 7:00-17:00
piątek 7:00-17:00
sobota 8:00-14:00


Informacja o adresach punktów zbierania odpadów powstających w gospodarstwach rolnych dostępna jest na stronie https://czo-selekt.biuletyn.net/?bip=1&cid=1346.

Uchwały:

Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów

Uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Międzygminnego

Back To Top
Skip to content