skip to Main Content

Związek Międzygminny ,,Centrum Zagospodarowania Odpadów-SELEKT”

Od 1 stycznia 2022 roku Miasto i Gmina Buk jest uczestnikiem Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” z siedzibą w Czempiniu (adres strony: www.selekt.czempin.pl), który przejął obowiązki miasta i gminy z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Systemem odbioru odpadów komunalnych organizowanym przez Związek Międzygminny „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” objęte są nieruchomości zamieszkałe oraz nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (np. domki letniskowe).

Załączniki:

Harmonogram odbioru odpadów (harmonogram wraz z dodatkowymi funkcjami dostępny również w aplikacji EcoHarmonogram – do pobrania ze strony Selektu: https://selekt.czempin.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=13&strona=1)

BUK apteki 2024

BUK 2024

Regulamin PSZOK

Druk deklaracji

Poza odbiorem odpadów w wymienionych w harmonogramie terminach, można  oddać bezpłatnie określone frakcje odpadów (patrz – regulamin) do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych mieszczącego się w Buku, przy ul. Przemysłowej 10.

PSZOK służy tylko mieszkańcom nieruchomości zamieszkałych i domków letniskowych.

Godziny otwarcia:
wtorek 7:00-17:00
piątek 7:00-17:00
sobota 8:00-14:00


Informacja o adresach punktów zbierania odpadów powstających w gospodarstwach rolnych dostępna jest na stronie https://czo-selekt.biuletyn.net/?bip=1&cid=1346.

Uchwały:

Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów

Uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Międzygminnego

Back To Top
Skip to content