skip to Main Content

Komunikat ZGK

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Buku w załączeniu przedstawia Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu z dnia 18 kwietnia br. dotyczący jakości wody z wodociągu miejskiego Dobieżyn, zaopatrującego w wodę mieszkańców miejscowości: Dobieżyn, Szewce i Otusz-Józefowo.

KOMUNIKAT

Back To Top
Skip to content