skip to Main Content

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) to rejestr firm, który zawiera informacje o przedsiębiorcach prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą w Polsce.

Zgłoszenie dokonuje się na podstawie wniosku CEIDG-1 o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Wniosek CEIDG-1 posiada załączniki:

 • CEIDG-RD – służy do wpisywania większej ilości kodów PKD,
 • CEIDG-MW – służy do wpisywania więcej niż jednego dodatkowego miejsca wykonywania działalności gospodarczej,
 • CEIDG-RB – służy do podania więcej niż jednego rachunku bankowego,
 • CEIDG-SC – służy do określenia udziału w więcej niż jednej spółce cywilnej,
 • CEIDG-PN – służy do zgłoszenia informacji o więcej niż jednym pełnomocniku,
 • CEIDG-ZS – służy do wpisania zarządcy sukcesyjnego.

Wniosek o wpis do CEIDG można złożyć na 3 sposoby:

Online:

 • po wejściu na stronę główną biznes.gov.pl wybrać usługę “Zarejestruj działalność gospodarczą”. Zalogować się przez Login.gov.pl, wykorzystując profil zaufany lub e-dowód. Przy pierwszym logowaniu system przeprowadzi przez proces zakładania konta. Wystarczy, zaznaczyć opcję lub wpisać dane, o które zapyta kreator, a system sam przygotuje wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców i zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS i urzędu skarbowego. Następnie podpisać wniosek profilem zaufanym, podpisem kwalifikowanym lub podpisem osobistym,
 • przez stronę banku – wniosek online można złożyć także poprzez bankowość internetową wybranych banków – usługę oferują:
  – PKO BP (serwis iPKO),
  – Bank Pekao S.A.,
  – mBank,
  – ING,
  – Santander Bank Polska.

  Za pośrednictwem banku zarejestrować można jedynie działalność. Pozostałe formalności, takie jak rejestracja w ZUS lub rejestracja jako podatnik VAT można załatwić w urzędzie albo online poprzez PUE ZUS lub Portal Podatkowy.

Ważne! Jeśli składa się wniosek o wpis do CEIDG przez internet, nie można skorzystać z pełnomocnika.

W urzędzie:
Wniosek można złożyć osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy w Buku. W urzędzie trzeba potwierdzić swoją tożsamość, dlatego konieczne jest zabranie ze sobą dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Do wyboru 3 sposoby przygotowania wniosku:

 • wypełnienie kreatora wniosku i wysłanie go bez podpisu elektronicznego. Po weryfikacji wniosku na e-maila przesłany zostanie kod do podpisania wniosku w urzędzie. Z tym kodem i dokumentem tożsamości trzeba udać się do urzędu miasta lub gminy, w ciągu 7 dni. Urzędnik odnajdzie wniosek w CEIDG, wydrukuje, po podpisaniu przez wnioskodawcę potwierdzi złożenie wniosku w systemie,
 • wypełnienie wersji papierowej w urzędzie,
 • pobranie wniosku ze strony biznes.gov.pl/ceidg, wypełnienie, wydrukowanie i własnoręczne podpisanie w urzędzie.

Wniosek o wpis do CEIDG w urzędzie może również złożyć pełnomocnik ustanowiony na zasadach ogólnych.

Jeżeli równocześnie z wnioskiem o wpis do CEIDG chce się dokonać zgłoszenia do ubezpieczeń w ZUS lub dokonać zgłoszenia rejestracyjnego lub aktualizacyjnego VAT-R to należy zaznaczyć odpowiednie pozycje w kreatorze. Kreator wniosku wygeneruje następnie właściwe pola do uzupełniania danych.

Pocztą:

Wypełniony wniosek należy wysłać listem poleconym. W takim przypadku powinien być on opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy poświadczonym przez notariusza.

Opłaty

Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz zmiana danych we wpisie jest zwolniona z opłat.

Tryb odwoławczy

Organem ewidencyjnym jest minister właściwy ds. gospodarki.

Czynność Organu Gminy związana z przyjęciem wniosku, przekształceniem go w formę dokumentu elektronicznego i przesłaniem go do CEIDG jest czynnością materialno-techniczną, od której nie przysługuje odwołanie.

Inne informacje

Zaświadczeniem o wpisie w CEIDG jest wydruk ze stronyinternetowej www.biznes.gov.pl.

Przedsiębiorca jest zobowiązany złożyć wniosek o zmianę danych ewidencyjnych w terminie 7 dni od dnia zmiany danych.

Back To Top
Skip to content