skip to Main Content

Zarządzającym programem jest departament Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, który merytorycznie wdraża regionalną odnowę wsi.

Program Wielkopolska Odnowa Wsi kładzie nacisk na aktywizację mieszkańców wsi przez angażowanie ich w planowanie (sołeckie strategie rozwoju) i realizację przedsięwzięć dotyczących swoich miejscowości. Program zachęca do samoorganizowania się i współdziałania (grupy odnowy wsi, lokalne stowarzyszenia), wspomaga i kreuje oddolne inicjatywy społeczne, wspiera proces wyłaniania liderów społeczności wiejskich odgrywających zasadniczą rolę w kapitalizowaniu zasobów społecznych wsi. Realizacja programu służy zachowaniu i promocji dziedzictwa kulturowego wielkopolskiej wsi.

Warunki rozwoju obszarów wiejskich różnią się znacząco w skali regionu. Społeczności wiejskie posiadają swoje niepowtarzalne mocne strony i potencjały, ale wymagają także wsparcia. Istotne jest kontynuowanie podejścia oddolnego,  angażującego mieszkańców wsi do działania na rzecz wspólnoty, integracji społeczności lokalnych oraz zachowania i promocji dziedzictwa kulturowego wielkopolskiej wsi.

Program niesie ze sobą potężny ładunek pozytywnej energii wyzwalającej współpracę międzysąsiedzką. Wspomaga i kreuje oddolne inicjatywy społeczne. Proces odnowy wsi to typowa praca u podstaw, praca organiczna. Wielkopolska
Odnowa Wsi doskonale spełnia tę rolę. W wymiarze materialnym program poprawia zagospodarowanie sołeckiej przestrzeni publicznej, estetykę wsi, jej architekturę krajobrazu, itp. Zakłada się, że program „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+” będzie funkcjonował do roku 2030.

Pliki do pobrania:

Back To Top
Skip to content