skip to Main Content

Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2021/2022

 

ŻŁOBKI

Żłobek Pluszak w Buku
ul. Dobieżyńska 35 D
64-320 Buk
www.pluszak-buk.ple-mail:
tel. 693 411 950


PRZEDSZKOLA

Przedszkole im. Krasnala Hałabały w Buku (przedszkole publiczne prowadzone przez MiG Buk)
ul. kpt. W. Wegnera 10
64-320 Buk
www.przedszkole-halabala.ple-mail: 
tel. 618 140 871
Przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Niepruszewie (przedszkole publiczne prowadzone przez MiG Buk)
ul. Starowiejska 26
64-320 Buk
www.zsp-niepruszewo.ple-mail:
tel. 618 140 030
Przedszkole Publiczne prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a’Paulo w Buku
pl. St. Reszki 26
64-320 Buk
www.przedszkolebuk.ple-mail: 
tel. 618 140 240
Żłobek Pluszak w Buku
ul. Dobieżyńska 35 D
64-320 Buk
www.pluszak-buk.ple-mail:
tel. 693 411 950
Przedszkole Publiczne Złoty Kogucik w Niepruszewie
Niepruszewowww.zloty-kogucik.ple-mail:
tel. 663 587 206


SZKOŁY PODSTAWOWE

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Bukowskich w Buku
ul. Szkolna 12
ul. Szarych Szeregów 8
64-320 Buk
www.spbuk.ple-mail:
tel. 618 140 182 (ul. Szkolna)
tel. 618 140 921 (ul. Szarych Szeregów)
Szkoła Podstawowa im. dr Lecha Siudy w Szewcach
ul. Bukowska 151
64-320 Buk
www.spszewce.edupage.orge-mail:
tel. 618 140 872
Zespół Szkolno-Przedszkolny im. dr Wandy Błeńskiej w Niepruszewie
ul. Starowiejska 26
64-320 Buk
www.zsp-niepruszewo.ple-mail:
tel. 618 140 030
Szkoła Podstawowa im. o. Ignacego Cieślaka w Dobieżynie
ul. Powstańców Wielkopolskich 3
64-320 Buk
www.spdobiezyn.ple-mail:
tel. 618 140 941

SZKOŁA BRANŻOWA

Branżowa Szkoła I stopnia
ul. Dworcowa 44
64-320 Buk
www.zspgbuk.ple-mail:
tel. 618 301 001
Back To TopSkip to content