skip to Main Content

Na przestrzeni lat zmienił się klimat. Osuszono okoliczne bagna, wykarczowano bory i zamieniono dzikie tereny w pola uprawne. Z obszaru gminy zniknęły lubiące wilgoć bukowe drzewostany.

Począwszy od projektu „Przywracamy buki gminie” z 2009 r., dokonano pierwszych znacznych nasadzeh drzew bukowych. Z uwagi na dostepność terenu przeznaczonego pod zadrzewienia skupiska buków pojawiły się zwłaszcza w okolicach Niepruszewa. Także w wielu innych miejscach gminy posadzono symboliczne buki. Miasto i gmina tym sposobem dosłownie i w przenośni wróciła do swoich korzeni. Na bukowe bory trzeba bedzie jednak jeszcze poczekać…

Drzewa bukowe
Drzewa bukowe
Drzewa bukowe
Drzewa bukowe
Drzewa bukowe
Drzewa bukowe
Back To Top
Skip to content