skip to Main Content
Plac Stanisława Reszki

Oryginalny, trójkątny kształt placu Stanisława Reszki stanowi urbanistyczną ciekawostkę Buku. Niewiele młodszy od rynku pełnił w XVI w. funkcję targowiska. W czasach pruskich nazwano to miejsce Nowym Rynkiem. Wtenczas górowała nad nim wieża kościoła ewangelickiego, który zniknął z panoramy miasta w 1951 r., po pożarze wywołanym uderzeniem pioruna. Dziś ozdobą placu są zadbane kamieniczki z XIX i XX w., kwietne klomby oraz stojący w jego centralnym miejscu gmach Biblioteki i Kina.

Plac Reszki

Stanisław Reszka (1544-1600) – ksiądz, dyplomata, humanista, pisarz. Sekretarz kardynała Stanisława Hozjusza i monarchów: Henryka III Walezego, Anny Jagiellonki, Stefana Batorego, Zygmunta III Wazy. Budowniczy kościoła polskiego w Rzymie, fundator szpitala w Buku.

Noszący imię najznamienitszego obywatela Buku plac to prawdziwy salon miasta. Nie brak tu historycznych ciekawostek i miejsc wartych zobaczenia. Tuż przed frontową fasadą kina, na rozstaju dróg biegnących w kierunku Poznania i Otusza, na miejscu zniszczonej w 1939 r. przez Niemców statuy Powstańca Wielkopolskiego dłuta Józefa Kotkowskiego z 1928 r. wznosi się pomnik Bohaterów Ziemi Bukowskiej. Monument poświęcony jest bohaterom walk o wolność w różnych okresach polskiej historii, w tym powstańcom wielkopolskim, których nazwiska wyryto na jego cokole. Wystarczy przejść przez jezdnię, by po południowej stronie obelisku trafić na świetnie odrestaurowany budynek dawnej szkoły elementarnej z 1895 r. Jest on dziś we władaniu Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego Paulo. W jego murach w 1901 i 1902 r. miały miejsce strajki dzieci szkolnych protestujących przeciw prowadzonej germanizacji. Po jego prawej stronie mieścił się szpital św. Ducha, będący dziś kamienicą mieszkalną. Pierwsze wzmianki o przytułku dla chorych i biednych w Buku pochodzą z XV w. W 1600 r. w miejsce niszczejącego obiektu postawiono nowy, murowany gmach. Szczęśliwie zachowała się z tego okresu wykonana z piaskowca oryginalna tablica fundacyjna, która znajduje się nad wejściem, na zachodniej ścianie budynki. Z umieszczonej na niej inskrypcji w języku łacińskim dowiadujemy się, że szpital ufundował opat Stanisław Reszka, zaś jego budowniczym był biskup sufragan poznański Jakub Brzeźnicki. Na frontowej elewacji, na wysokości pomiędzy parterem a pierwszym piętrem, napis „szpital”, pierwotnie wykonany z tynku, a od 2016 r. z miedzianej blachy.

Plac Reszki

W przeszłości szpital wielokrotnie przebudowywano, a ostateczny kształt uzyskaf w XIX w. Aktualnie obiekt jest mieszanka stylów późnoklasycystycznego i neorenesansowego, czym symbolicznie nawiązuje do zainteresowań humanisty z Buku. Posługa ubogim w tym miejscu miała ważny wpływ na formacje duchową pierwszego błogosławionego z diecezji poznańskiej ojca Rafała (Melchiora) Chylińskiego, pochodzącego z pobliskiej Wysoczki. Po lewej stronie dawnej szkoły budynek pełniący jednocześnie funkcję przedszkola i domu opieki dla osób starszych, prowadzonych przez Siostry Miłosierdzia. Na drugim piętrze znajduje się kaplica z pięknym widokiem na cały plac. Na elewacji ostatniej kondygnacji obiektu umieszczono widoczny od podwórza znak Trójcy Świętej.

Plac Reszki

Przy placu Stanisława Reszki 5 mieści się też wyróżniający się solidnymi murami, surowy w formie, klasycystyczny budynek dawnego sądu i więzienia. Stanowi on jedną z nielicznych pamiątek powiatowej przeszłości Buku. Jej oficjalny kres nastał w 1887 r. Była to kara za udział kosynierów bukowskich w krwawych zajściach Wiosny Ludów. Posępnie wyglądająca kamienica oddaje swoim wyglądem klimat pierwotnego przeznaczenia obiektu. To właśnie w tych murach sądzono pojmanych kosynierów. W 1948 r. potomni ufundowali im tablicę pamiątkową, którą umieszczono na fasadzie byłego sądu. Możemy ją oglądać do dziś.

Plac Reszki

Od południowo-wschodniego narożnika placu Stanisława Reszki w kierunku wschodnim przebiega ulica Otuska. Na jej skrzyżowaniu z ul. Rzemieślniczą odkryto w 2011 r. żelazny miecz rycerski z okresu wojen polsko-krzyżackich. Miejsce to jest dziś oznaczone tablicą informacyjną, a sam eksponat można oglądać na wystawie archeologicznej „Miasto i woda – historie połączone” w Sali Miejskiej. Równolegle do ul. Otuskiej znajduje się ul. Basztowa, która prowadzi do stawu Baszta, będącego historycznym ujęciem wody dla miasta.

Kino
Kino

KINO WIELKOPOLANIN
Informacje o bieżącym repertuarze kina dostępne na stronie www.bibliotekabuk.pl.

Kawiarnia przy kinie

KAWIARNIA “STOPKLATKA” PRZY KINIE WIELKOPOLANIN nieczynna do odwołania.

IZBA MUZEALNA ZIEMI BUKOWSKIEJ – przy Polskim Towarzystwie Turystyczno – Krajoznawczym Oddział w Buku
Pl. Stanisława Reszki 29 (wejście przez bibliotekę, po wschodniej stronie budynku). Zwiedzanie:

  • we wtorki od 11:00 do 13:00,
  • w piątki od 16:00 do 18:00,
  • wstęp wolny.
Back To Top
Skip to content