skip to Main Content

Placówka lecznicza udzielająca pomocy zdrowotnej w nocy i święta dla gmin: Buk, Dopiewo, Komorniki i Stęszew.

Informujemy, iż od 1 lipca 2022 r. nastąpiła zmiana świadczeniodawcy, który udziela świadczeń w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej dla gmin: Buk, Dopiewo, Komorniki, Stęszew.

Ustalono, że obecnie usługi w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej świadczy:
Poradnia Lekarza Pierwszego Kontaktu Gaudium Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej mieszcząca się przy ul. Kolejowej 36/9 i 10 w Plewiskach tel. 61 307 73 07.

Ponadto pomoc doraźną można uzyskać w każdej placówce udzielającej świadczenia w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Żadna placówka zdrowotna znajdująca się w wykazie placówek nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, opublikowanym na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia nie ma prawa odmówić pomocy pacjentowi zgłaszającemu się o pomoc. Rejonizacja obowiązuje tylko w przypadku konieczności wizyty lekarza w miejscu pobytu pacjenta. W tej sytuacji dla mieszkańców Gminy Buk, dedykowaną placówką jest:

Poradnia Lekarza Pierwszego Kontaktu Gaudium Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Kozierowskiego 4/8 w Skórzewie
tel. 61 307 73 07.

Aktualne dane oraz informacje, czy dana placówka aktualnie pełni powierzone przez Narodowy Fundusz Zdrowia zadania są dostępne na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia http://nfz-poznan.pl/page.php/1/0/show/7425/.

Back To Top
Skip to content