skip to Main Content

III Edycja Dogtrekkingu

W upalne czerwcowe przedpołudnie 29 czerwca br. w Niepruszewie odbyły się ostatnie, trzecie zawody III Edycji Dogtrekkingu w naszej gminie. Poprzednie biegi były w Cieślach – 26 maja i w Kalwach – 15 czerwca. Dogtrekking już na stałe zagościł w…

Szkoła bez ocen

Proces uczenia się jest wymagający i dlatego warto wykorzystywać każdą możliwość, aby uczynić go przyjaznym i skutecznym. Jedną z dróg, która do tego prowadzi, jest ocenianie kształtujące, które polega między innymi na tym, że uczeń zamiast jedynki czy szóstki ze sprawdzianu…

Edukacja z wojskiem

12 czerwca, w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Bukowskich w Buku, odbyło się 3- lekcyjne szkolenie „Edukacja z wojskiem” przeprowadzone przez Żołnierzy z Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych. Uczniowie z klasy VId z wychowawcą Renatą Wesołek zapoznali się z zasadami alarmowania, sposobami…

Dni Gminy Buk: prosto z serca

Za nam Dni Gminy Buk 2024 – trzy dni niezwykłych wrażeń, energetycznych koncertów i emocjonujących rywalizacji sportowych. To co roku największe wydarzenie w naszej gminie. To rodzaj podziękowania dla mieszkańców, za wspólną pracę na rzecz miasta i gminy, za okazywaną…

Idąc za przykładem ojca Ignacego Cieślaka

6 czerwca w Dobieżynie odbyła się wyjątkowa uroczystość – obchody 20-lecia nadania Szkole Podstawowej imienia ojca Ignacego Cieślaka. Było to ważne wydarzenie nie tylko dla całej społeczności szkolnej, ale też dla zaproszonych gości, jak też mieszkańców gminy.  Dwadzieścia lat temu…

Wyróżnienia w konkursie „Cztery pory roku z OZE”

Tradycją stają się nagrody dla naszych uczniów w konkursach ogłaszanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w zakresie odnawialnych źródeł energii, szczególnie w aspekcie ochrony powietrza i walki ze zmianami klimatu. W tegorocznym konkursie uczeń Szkoły Podstawowej im. dr…

Dni Gminy Buk

W dniach 7-9 czerwca br. święto naszej gminy – Dni Gminy Buk. Szczegółowy plan tego wydarzenia: 7 czerwca: Sala Miejska:18:00 – Spotkanie autorskieSławomir Koper:”Melchior Wańkowicz – ostatni Litwin w Polsce” Stadion Miejski:KONCERTY:19:00 – B.R.O.20:00 – JANUSZ WALCZUK21:30 – KAMIL BEDNAREK23:00…

20 lat Polski w Unii Europejskiej: czy było warto?

Sala Miejska w Buku, po raz kolejny, zamieniła się w salę wykładową z prawdziwego zdarzenia. O obawach i oczekiwań przedakcesyjnych w 20-lecie członkostwa Polski w Unii Europejskiej mówił profesor Tadeusz Wallas. Był to już ostatni wykład, w tym roku akademickim,…

Obwodnica Niepruszewa na kolejnym etapie prac

We wtorek, 28 maja br. w Urzędzie Miasta i Gminy Buk odbyło się zorganizowane przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu spotkanie dotyczące stanu zaawansowania prac nad dokumentacją projektową obwodnicy Niepruszewa. W spotkaniu, którego gospodarzem był Paweł Adam – burmistrz…

Nowe władze ZPG „Wielkopolski Transport Regionalny”

W piątek, 24 maja odbyło się I posiedzenie II kadencji zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny”, który mieszkańcom zapewnia transport autobusowy w 32 samorządach w województwie wielkopolskim. Paweł Adam, burmistrz Miasta i Gminy Buk, po raz kolejny został wybrany członkiem…

Bukowski Uniwersytet Otwarty

Kolejny wykład Bukowskiego Uniwersytetu Otwartego odbędzie się 28 maja br. o godz. 16:00 w Sali Miejskiej w Buku. Wykładowca: prof. Tadeusz Wallas. Temat wykładu: “Obawy i oczekiwania przedakcesyjne, a członkostwo w Unii Europejskiej w 20-leciu członkostwa.” Szczegóły na plakacie.  

Back To Top
Skip to content