skip to Main Content

Kolejne dofinansowania zapewniają realizację inwestycji

O sytuacji Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego w Otuszu, którego dalsze funkcjonowanie jest zagrożone; realizacji bieżących inwestycji, pozyskanych dofinansowaniach na nowe zadania w gminie mówiono podczas LV sesji Rady Miasta i Gminy Buk, która odbyła się 29 września. Ponadto przyjęto uchwały…

Odpowiadając na potrzeby mieszkańców

Posiedzenie wspólnych komisji: Budżetu i Oświaty oraz Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Socjalnych Rady Miasta i Gminy Buk, które odbyło się 22 sierpnia br. w Sali Miejskiej dotyczyło kwestii związanych z dojazdem do pracy, szkoły, lekarza czy sklepu, korzystając z…

LV sesja Rady Miasta i Gminy Buk

Informuję mieszkańców, że dnia 29 sierpnia 2023 r. o godz.17 00 w Sali Miejskiej w Buku przy ul. Mury 5, odbędzie się LV sesja Rady Miasta i Gminy Buk. Transmisja online z obrad będzie prowadzona na stronie internetowej e-sesja, na…

Potrzebne inwestycje wodno-ściekowe

Gospodarka wodno-ściekowa w gminie była głównym tematem wyjazdowego posiedzenia wspólnych Komisji Oświaty i Budżetu oraz Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Socjalnych Rady Miasta i Gminy Buk, które odbyło się 14 czerwca br. w Kalwach. Dyskutowano o planach inwestycyjnych, koncepcjach…

LIV sesja Rady Miasta i Gminy Buk

Informuję mieszkańców, że dnia 22 czerwca br. o godz.17 00, w Sali Miejskiej w Buku przy ul. Mury 5, odbędzie się LIV absolutoryjna sesja Rady Miasta i Gminy Buk. Transmisja online z obrad będzie prowadzona na stronie internetowej e-sesja, na…

Skala potrzeb ogromna

Stan obiektów Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury – ostatnio przeprowadzone inwestycje, plany zarówno na najbliższe miesiące, jak i długofalowe, były jednym z głównych tematów wyjazdowego wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Oświaty oraz Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Socjalnych Rady Miasta i…

Realizacja zadań służących mieszkańcom

O bieżącym utrzymaniu dróg gminnych, realizowanych inwestycjach i pozyskanych dofinansowaniach, wsparciu udzielonym strażakom, dystrybucji węgla dla mieszkańców na zasadach preferencyjnych – o tym między innymi mówił burmistrz MiG Paweł Adam podczas LII sesji Rady Miasta i Gminy Buk, która odbyła…

Niezbędne decyzje do realizacji zadań

Przedstawienie programów zdrowotnych realizowanych w gminie oraz sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2022 zdominowały wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Oświaty oraz Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Socjalnych Rady Miasta i Gminy Buk, które odbyło się 20 kwietnia br.…

Back To Top
Skip to content