skip to Main Content

LXI sesja Rady Miasta i Gminy Buk

Informuję mieszkańców, że dnia 27 lutego br. o godz. 17:00 w Sali Miejskiej w Buku przy ul. Mury 5, odbędzie się LXI sesja Rady Miasta i Gminy Buk. Transmisja online z obrad będzie prowadzona na stronie internetowej e-sesja, na kanale:…

Plan Zrównoważonej Mobilności, place zabaw i drogi gminne

Plan Zrównoważonej Mobilności dla Metropolii Poznań do 2040 roku i wypracowanie stanowiska Rady Miasta i Gminy Buk w tym zakresie, uszczegółowione opracowanie dotyczące placów zabaw, drogi gminne w kontekście przejmowania dróg wewnętrznych na mienie MiG Buk – to główne tematy,…

LX sesja Rady Miasta i Gminy Buk

Informuję mieszkańców, że dnia 30 stycznia 2024 r. o godz.17 00 w Sali Miejskiej w Buku przy ul. Mury 5, odbędzie się LX sesja Rady Miasta i Gminy Buk Transmisja online z obrad będzie prowadzona na stronie internetowej e-sesja, na…

Ostatnia sesja w 2023 roku

Podczas LIX sesji Rady MiG Buk, która odbyła się 28 grudnia ub.r. między innymi uchwalono budżet na 2024 rok zdecydowaną większością głosów „za”, podniesiono wysokość ekwiwalentu dla druhów strażaków zgodnie z rekomendacją burmistrza; także zgodnie przyjęto kolejny miejscowy plan zagospodarowania…

LIX sesja Rady Miasta i Gminy Buk

Informuję mieszkańców, że dnia 28 grudnia 2023 r. o godz.17 00 w Sali Miejskiej w Buku przy ul. Mury 5, odbędzie się LIX sesja Rady Miasta i Gminy Buk. Transmisja online z obrad będzie prowadzona na stronie internetowej e-sesja, na kanale:…

Opieka psychiczna, poprawa bezpieczeństwa i nowe inwestycje

O kontynuowaniu działalności Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego w nowej lokalizacji w Niepruszewie, poprawie bezpieczeństwa mieszkańców i nowych inwestycjach związanych z arteriami komunikacyjnymi oraz pozyskanych dofinansowaniach – mówił burmistrz Paweł Adam w sprawozdaniu z okresu między sesyjnego podczas LVIII sesji Rady…

LVIII sesja Rady Miasta i Gminy Buk

Informuję mieszkańców, że dnia 28 listopada 2023 r. o godz.17 00 w Sali Miejskiej w Buku przy ul. Mury 5, odbędzie się LVIII sesja Rady Miasta i Gminy Buk Transmisja online z obrad będzie prowadzona na stronie internetowej e-sesja, na…

W odpowiedzi na oczekiwania mieszkańców

LVII sesję Rady Miasta i Gminy Buk, która się odbyła 24 października br. zdominowały sprawy, którymi w ostatnim czasie żyją mieszkańcy. Zwiększenie bezpieczeństwa dzieci w okolicach placówek oświatowych i na ulicach, podjęcie działań w celu kontynuowania działalności Środowiskowego Centrum Zdrowia…

Back To Top
Skip to content