skip to Main Content

III sesja Rady Miasta i Gminy Buk

Informuję mieszkańców, że dnia 26 czerwca 2024 r. o godz.17:00 w Sali Miejskiej w Buku przy ul. Mury 5, odbędzie się III sesja Rady Miasta i Gminy Buk Transmisja online z obrad będzie prowadzona na stronie internetowej e-sesja, na kanale:…

Nowi radni ukonstytuowali komisje i rozpoczęli prace

Sprawozdanie z działalności burmistrza między sesjami, powołanie komisji i wybór przewodniczących, ustalenie wynagrodzenia burmistrza, interpelacje i zapytania, wystąpienia osób niebędących radnymi – zgodnie z porządkiem obrad, 16 maja, odbyła II sesja Rady Miasta i Gminy Buk. Podpisane umowy, rozpatrzone konkursy…

II sesja Rady Miasta i Gminy Buk

Informuję mieszkańców, że dnia 16 maja 2024 r. o godz.17 00 w Sali Miejskiej w Buku, przy ul. Mury 5, odbędzie się II sesja Rady Miasta i Gminy Buk. Transmisja online z obrad będzie prowadzona na stronie internetowej e-sesja, na…

Nowy samorząd już działa

Za nami I sesja Rady Miasta i Gminy Buk nowej kadencji 2024-2029, podczas której Paweł Adam – burmistrz Miasta i Gminy Buk oraz radni złożyli uroczyste ślubowania,  zgłaszając gotowość służenia lokalnej społeczności i działania na rzecz rozwoju naszej gminy. Wybrano…

Postanowienie Nr 704/2024 Komisarza Wyborczego w Poznaniu I z dnia 18 kwietnia 2024r w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Miasta i Gminy Buk kadencji 2024-2029 w wyborach samorządowych przeprowadzonych w dniu 7 kwietnia 2024 r.

Postanowienie Nr 704/2024 Komisarza Wyborczego w Poznaniu I z dnia 18 kwietnia 2024r w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Miasta i Gminy Buk kadencji 2024-2029 w wyborach samorządowych przeprowadzonych w dniu 7 kwietnia 2024 r. Postanowienie komisarza wyborczego

Ostatnia Komisja Rady Miasta i Gminy Buk

Konieczność przygotowania planu ogólnego Miasta i Gminy Buk wynikająca z tzw. reformy systemu planowania przestrzennego, podsumowanie działań komisji stałych Rady Miasta i Gminy Buk w obecnej kadencji 2018-2024, zaopiniowanie projektów uchwał – to główne tematy, którymi zajmowali się radni podczas…

LXI sesja Rady Miasta i Gminy Buk

Informuję mieszkańców, że dnia 27 lutego br. o godz. 17:00 w Sali Miejskiej w Buku przy ul. Mury 5, odbędzie się LXI sesja Rady Miasta i Gminy Buk. Transmisja online z obrad będzie prowadzona na stronie internetowej e-sesja, na kanale:…

Back To Top
Skip to content