skip to Main Content

LX sesja Rady Miasta i Gminy Buk

Informuję mieszkańców, że dnia 30 stycznia 2024 r. o godz.17 00 w Sali Miejskiej w Buku przy ul. Mury 5, odbędzie się LX sesja Rady Miasta i Gminy Buk Transmisja online z obrad będzie prowadzona na stronie internetowej e-sesja, na…

Ostatnia sesja w 2023 roku

Podczas LIX sesji Rady MiG Buk, która odbyła się 28 grudnia ub.r. między innymi uchwalono budżet na 2024 rok zdecydowaną większością głosów „za”, podniesiono wysokość ekwiwalentu dla druhów strażaków zgodnie z rekomendacją burmistrza; także zgodnie przyjęto kolejny miejscowy plan zagospodarowania…

LIX sesja Rady Miasta i Gminy Buk

Informuję mieszkańców, że dnia 28 grudnia 2023 r. o godz.17 00 w Sali Miejskiej w Buku przy ul. Mury 5, odbędzie się LIX sesja Rady Miasta i Gminy Buk. Transmisja online z obrad będzie prowadzona na stronie internetowej e-sesja, na kanale:…

Opieka psychiczna, poprawa bezpieczeństwa i nowe inwestycje

O kontynuowaniu działalności Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego w nowej lokalizacji w Niepruszewie, poprawie bezpieczeństwa mieszkańców i nowych inwestycjach związanych z arteriami komunikacyjnymi oraz pozyskanych dofinansowaniach – mówił burmistrz Paweł Adam w sprawozdaniu z okresu między sesyjnego podczas LVIII sesji Rady…

LVIII sesja Rady Miasta i Gminy Buk

Informuję mieszkańców, że dnia 28 listopada 2023 r. o godz.17 00 w Sali Miejskiej w Buku przy ul. Mury 5, odbędzie się LVIII sesja Rady Miasta i Gminy Buk Transmisja online z obrad będzie prowadzona na stronie internetowej e-sesja, na…

W odpowiedzi na oczekiwania mieszkańców

LVII sesję Rady Miasta i Gminy Buk, która się odbyła 24 października br. zdominowały sprawy, którymi w ostatnim czasie żyją mieszkańcy. Zwiększenie bezpieczeństwa dzieci w okolicach placówek oświatowych i na ulicach, podjęcie działań w celu kontynuowania działalności Środowiskowego Centrum Zdrowia…

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców

Omówienie aktualnego stanu i działalności Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego w Otuszu prowadzonego przez Fundację Akme; analiza i ocena bezpieczeństwa oraz stanu porządku publicznego gminy były przedmiotem posiedzenia wspólnych komisji: Budżetu i Oświaty oraz Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Socjalnych Rady…

LVII sesja Rady Miasta i Gminy Buk

Informuję mieszkańców, że dnia 24 października 2023 r. o godz.17:00 w Sali Miejskiej w Buku przy ul. Mury 5, odbędzie się LVII sesja Rady Miasta i Gminy Buk. Transmisja online z obrad będzie prowadzona na stronie internetowej e-sesja, na kanale:…

Kolejne inwestycje z dofinansowaniem

Pozyskane dofinansowania na realizację inwestycji i kolejne złożone wnioski aplikacyjne, stan prowadzonych inwestycji oraz prac nad ważnymi dokumentami dla gminy, takich jak Strategia Rozwoju Gminy na lata 2024-2033 czy Gminny Program Rewitalizacji, podjęte działania w zakresie kontynuowania działalności Środowiskowego Centrum…

LVI sesja Rady Miasta i Gminy Buk

Informuję mieszkańców, że dnia 4 października 2023 r. o godz.19 00 w Sali Miejskiej w Buku przy ul. Mury 5, odbędzie się LVI sesja Rady Miasta i Gminy Buk. Transmisja online z obrad będzie prowadzona na stronie internetowej e-sesja, na…

W trosce o bukowską oświatę

Funkcjonowanie obiektów oświaty na terenie gminy, baza lokalowa, przeprowadzone remonty, adaptacje oraz inwestycje, stan przygotowań do roku szkolnego 2023/2024; analiza wyników nauczania za miniony rok. Tematy oświatowe zdominowały wyjazdowe wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Oświaty oraz Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska…

Back To Top
Skip to content