skip to Main Content

Nowy samorząd już działa

Za nami I sesja Rady Miasta i Gminy Buk nowej kadencji 2024-2029, podczas której Paweł Adam – burmistrz Miasta i Gminy Buk oraz radni złożyli uroczyste ślubowania,  zgłaszając gotowość służenia lokalnej społeczności i działania na rzecz rozwoju naszej gminy. Wybrano Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Buk, którym został Andrzej Jankowski i Wiceprzewodniczącego Mirosława Adamczaka.  

Pierwszą sesję, która odbyła się 7 maja br. otworzyła i poprowadziła do czasu wyboru Przewodniczącego Maria Mądroszyk – radna najstarsza wiekiem obecna na sesji, przy pomocy Piotra Krzeszkiewicza – radnego najmłodszego wiekiem.

Powołano komisję skrutacyjną w składzie Paweł Łubiński (Przewodniczący), Łukasz Sierant i Paweł Szymankiewicz, która przeprowadziła proces głosowania nad wyborem Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. Na Przewodniczącego zostały zgłoszone dwie kandydatury: Andrzeja Jankowskiego i Elżbiety Wolnej, która jednak nie wyraziła zgody na kandydowanie. Przewodniczącym w wyniku głosowania został wybrany Andrzej Jankowski. Na Wiceprzewodniczącego zgłoszono jedną kandydaturę – Mirosława Adamczaka, który został wybrany.

Burmistrz Paweł Adam, po złożeniu uroczystego ślubowania, w swoim przemówieniu pogratulował nowo wybranemu Przewodniczącemu Andrzejowi Jankowskiemu i Wiceprzewodniczącemu Mirosławowi Adamczakowi. Radnym nowej kadencji życzył, aby była to kadencja spokojna, która będzie się skoncentrować na zadaniach bieżących gminy; też tych strategicznych, takich jak rewitalizacja bukowskiego rynku, która w tej kadencji będzie jednym z ważniejszych inwestycji.

Jak mówił burmistrz: – Życzę Państwu i sobie konstruktywnego dialogu, owocnej współpracy i życzliwości, wzajemnego zrozumienia. Abyśmy mogli jak najszybciej przystąpić do realizacji ważnych przedsięwzięć i inwestycji, na które czekają mieszkańcy. Mając doświadczenie poprzedniej kadencji wiem dobrze, że praca na rzecz samorządu jest dużym zobowiązaniem i ogromnym wyrzeczeniem. Dziękuję mojej żonie Beacie za wytrwałość i wspieranie mnie w moich zawodowych obowiązkach, a moim współpracownikom za dotychczasowy nakład pracy i prosić o więcej. Szanownych radnych zapraszam do współpracy.

Back To Top
Skip to content