skip to Main Content

Wspólne sprzątanie brzegów Jeziora Niepruszewskiego

W niedzielę, 14 kwietnia br. odbyła się akcja wspólnego sprzątania brzegów jeziora w Niepruszewie. Organizatorem inicjatywy była Młodzieżowa Szkółka Wędkarska Buk oraz Koło Baszta Buk. Zebrano bardzo dużo śmieci, w tym wyrzucone opony. W akcję włączyli się: dzieci i młodzież…

Zebrania sprawozdawcze jednostek OSP

W gminie odbyły się zebrania sprawozdawcze jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Dobieżyn, Dakowy Suche, Otusz, Szewce, Niepruszewo, Buk. Podczas zebrań – zgodnie ze statutem ZOPS – przedstawione zostały sprawozdania: z działalności statutowej OSP, finansowe oraz komisji rewizyjnych za rok 2023. Wszystkie…

Międzynarodowy Dzień Inwalidów

19 marca na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Inwalidów, w ramach którego dzięki odbywającym się spotkaniom prowadzone są zarówno działania związane z kształtowaniem świadomości dotyczącej osób z niepełnosprawnościami, jak i walka z wykluczeniem społecznym i dążenie do równouprawnienia. Z…

Hałabała recytuje – Wielkanocy oczekuje

19 marca, w Kinie Wielkopolanin w Buku odbył się Gminny Konkurs Recytatorski pod tytułem „Hałabała recytuje – Wielkanocy oczekuje”. Organizatorem wydarzenia było Przedszkole im. Krasnala Hałabały w Buku. Kino Wielkopolanin wypełniło się po brzegi. Przybyli rodzice, występujące dzieci, nauczycielki oraz…

Nieznajomość prawa szkodzi

– Prawo w życiu codziennym obecne jest wszędzie. Im wcześniej i lepiej zaczniemy je rozumieć, tym lepiej – mówiła Zofia Chołody, radca prawny podczas wykładu „Prawo w życiu codziennym”, który odbył się 18 marca w Sali Miejskiej w Buku. Był…

Spotkanie konsultacyjne dotyczące Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”

Serdecznie zapraszamy mieszkańców na spotkanie konsultacyjne dotyczące Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. Spotkanie odbędzie się  25 marca 2024 r. o godz. 17.30 w Sali Miejskiej przy ul. Mury 5. Podczas spotkania przedstawione zostaną informacje o aktualnych założeniach programu, rodzajach przedsięwzięć na które można uzyskać…

Dzień Kobiet w Szewcach

Dzień Kobiet był powodem uroczystego spotkania 12 marca br. w Szewcach. Na zaproszenie sołtysa Czesława Pakuły, Rady Sołeckiej i Koła Gospodyń Wiejskich zebrały się w sali OSP mieszkanki Szewc. Wśród zaproszonych gości był też burmistrz MiG Buk Paweł Adam oraz…

Dotacje dla organizacji pozarządowych przyznane

W tym roku gmina przyznała 216.150 zł wsparcia finansowego – dla 10 organizacji pozarządowych na realizację 16 projektów pożytku publicznego. Projekty będą realizowane w pięciu kategoriach: kultura, sztuka, oświata i edukacja, ochrona dóbr kultury i tradycji oraz dziedzictwa kulturowego i…

Back To Top
Skip to content