skip to Main Content

Edukacja z wojskiem

12 czerwca, w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Bukowskich w Buku, odbyło się 3- lekcyjne szkolenie „Edukacja z wojskiem” przeprowadzone przez Żołnierzy z Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych.

Uczniowie z klasy VId z wychowawcą Renatą Wesołek zapoznali się z zasadami alarmowania, sposobami szukania i wzywania pomocy, podstawami ewakuacji i schronienia, udzielaniem pierwszej pomocy oraz  cyberbezpieczeństwem. Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikat, potwierdzający udział w szkoleniu. Certyfikat uczestnictwa w programie przyznano również szkole, który odebrała dyrektor Kamila Kaseja.

„Edukacja z wojskiem” to ogólnopolski pilotażowy program edukacyjno-obronny przygotowany i realizowany we współdziałaniu Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Obrony Narodowej. Polega na przeprowadzeniu przez żołnierzy Wojska Polskiego specjalnie przygotowanych zajęć w polskich szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Udział w szkoleniu był zgłaszany przez samorząd, a gmina mogła zaproponować jedynie jeden oddział w jednej szkole. Zainteresowanie szkoleniem było bardzo duże i w całym kraju bierze w nim udział ponad 3,5 tysiąca szkół.

Back To Top
Skip to content