skip to Main Content

Sprzęt sportowy dla szkół z konkursu „Rosnąca Odporność”

Placówki oświatowe w gminie otrzymały sprzęt sportowy, który został zakupiony w wysokości 50.000 zł ze środków pozyskanych w konkursie „Rosnąca Odporność” organizowanym w ramach Narodowego Programu Szczepień przeciwko COVID-19. Dla szkół podstawowych w Buku, Dobieżynie i Szewcach; ZSP w Niepruszewie,…

W odpowiedzi na problemy dzieci

Miasto i Gmina Buk zakupiło Programy profilaktyczne dla szkół podstawowych i przedszkola w ramach Gminnych Programów: Przeciwdziałania Przemocy, Ochrony Zdrowia Psychicznego oraz Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Do wszystkich szkół podstawowych skierowano program EduLyke. EduLyke to platforma…

50 nowych miejsc w Przedszkolu „Złoty kogucik” w Niepruszewie

Trwa rozbudowa Przedszkola „Złoty kogucik” w Niepruszewie. We wrześniu br. nastąpi otwarcie dwóch kolejnych oddziałów; obecnie do placówki uczęszcza 125 dzieci, po rozbudowie znajdzie się miejsce łącznie dla 175 dzieci. – Inicjatywa rozbudowy przedszkola pojawiła się w odpowiedzi na liczne…

Back To Top
Skip to content