skip to Main Content

Wyniki egzaminu ósmoklasisty w gminie Buk

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna opublikowała wstępne wyniki egzaminu ósmoklasisty 2024 z podziałem na powiaty i gminy.  Egzamin ósmoklasisty w gminie Buk zdawało 66 uczniów. Średnie wyniki z języka polskiego – 54,78 proc. (w skali kraju – 61 proc.), matematyki – 51,63…

Tytuł EKOSZKOŁA 2024 dla Branżowej Szkoły I Stopnia w Buku

Branżowa Szkoła I Stopnia w Buku przez cały rok szkolny 2023/2024 realizowała ogólnopolski projekt EKOSZKOŁA, którego głównym celem było podejmowanie zadań mających na celu kształtowanie ekologicznej świadomości młodego pokolenia. Honorowy patronat nad projektem sprawowało: Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Marszałek Województwa…

Edukacja z wojskiem

12 czerwca, w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Bukowskich w Buku, odbyło się 3- lekcyjne szkolenie „Edukacja z wojskiem” przeprowadzone przez Żołnierzy z Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych. Uczniowie z klasy VId z wychowawcą Renatą Wesołek zapoznali się z zasadami alarmowania, sposobami…

II Targi Edukacyjne w Buku

Targi Edukacyjne dla uczniów kończących szkołę podstawową stają się coraz bardziej popularne. 29 lutego br. odbyły się również w Buku, a organizator przygotował bogatą ofertę, z której skorzystali uczniowie nie tylko z naszej gminy. Az 19 szkół zaprezentowało swoją ofertę…

Język angielski: nauka przez zabawę

We wrześniu ubiegłego roku nasza gmina przystąpiła do programu „Dwujęzyczne dzieci”, którym zostały objęte dzieci ze żłobka i z przedszkola oraz uczniowie klas pierwszych szkół podstawowych, w sumie około 500 dzieci. Na rezultaty nie trzeba było długo czekać. Czas na…

II Targi Edukacyjne w gminie Buk

29 lutego 2024 roku w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Bukowskich w Buku odbędą się II Targi Edukacyjne pod patronatem burmistrza Miasta i Gminy Buk Pawła Adama. Głównym celem wydarzenia jest przede wszystkim wsparcie uczniów klas 7 i 8 oraz ich…

Zapisy statutu pod dyskusję

O znajomości i przestrzeganiu przez całą społeczność szkolną, w tym społeczne organy szkoły, zasad określonych w statucie szkoły dyskutowano podczas spotkania dyrektorów szkół z Buku, Dopiewa, Komornik, Kórnika, Stęszewa z wizytatorami z Kuratorium Oświaty w Poznaniu: Lidią Kałwińską i Sylwia…

W Buku i Niepruszewie powstają klasy dwujęzyczne

Od nowego roku szkolnego uczniowie z terenu całej gminy będą mogli się uczyć w klasach dwujęzycznych w szkołach podstawowych w Buku i Niepruszewie. 29 stycznia, burmistrz Miasta i Gminy Buk Paweł Adam, w obecności dyrektorek: Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Bukowskich…

Rekrutacja do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na nowy rok szkolny 2024/2025

Szanowni Rodzice, Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych odbywa się drogą elektroniczną od 4 marca 2024 r, przez dedykowaną platformę po adresem: https://nabor.pcss.pl/buk Wnioski można złożyć do maksymalnie trzech wybranych placówek. Wydrukowany i podpisany wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć…

Laptop dla ucznia

Uczniowi klasy IV objętego wsparciem programu „Laptop dla ucznia” przysługuje jeden laptop sfinansowany ze środków publicznych. Jeżeli uczeń otrzymał już laptop w ramach wsparcia z innego programu finansowanego ze środków publicznych, rodzice lub opiekunowie prawni decydują, czy korzystają ze wsparcia…

Back To Top
Skip to content