skip to Main Content

Wyniki egzaminu ósmoklasisty w gminie Buk

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna opublikowała wstępne wyniki egzaminu ósmoklasisty 2024 z podziałem na powiaty i gminy

Egzamin ósmoklasisty w gminie Buk zdawało 66 uczniów. Średnie wyniki z języka polskiego – 54,78 proc. (w skali kraju – 61 proc.), matematyki – 51,63 proc. (52 proc.), języka angielskiego – 61,65 proc. (66 proc.).

Spośród szkół z terenu MiG Buk najlepsze wyniki z języka polskiego (57 proc.) oraz języka angielskiego (67,60 proc.) uzyskali uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. dr Wandy Błeńskiej w Niepruszewie, z matematyki – Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Bukowskich w Buku (58,06 proc.).

Stuprocentowym wynikiem testu mogą się pochwalić uczniowie ze szkoły podstawowej w Buku – dwóch uczniów otrzymało 100% z matematyki oraz języka angielskiego, 2 uczniów z matematyki oraz 2 uczniów z języka angielskiego. 100% wynik z języka angielskiego uzyskała jedna uczennica ze szkoły w Niepruszewie oraz jeden uczeń ze szkoły w Dobieżynie.

W zestawieniu szkół podstawowych w powiecie poznańskim, z wynikami egzaminu z języka polskiego uplasowaliśmy się na 17 miejscu. Z matematyki w klasyfikacji na miejscu 14,  zaś z języka angielskiego zajęliśmy miejsce 16.

ROK 2024 Wyniki nauczania w szkole podstawowej

Wyniki % egzaminu ósmoklasistów w roku 2024

 Liczba uczniówJęzyk polskiMatematykaJęzyk angielski
SP Buk3255,9058,0665,44
SP Dobieżyn749,5746,8640,29
SP Szewce1252,1739,0056,58
SP Niepruszewo1557,0050,0667,60
Gmina Buk6654,7851,6361,65
Powiat poznański 63,7959,5373,62
Województwo 57,4848,5764,37
kraj 615266

 

Back To Top
Skip to content