skip to Main Content

Edukacja komunikacyjna inwestycją w bezpieczeństwo

Dla trzech szkół podstawowych w gminie: w Buku, Szewcach i Niepruszewie gmina zakupiła trzy mobilne miasteczka rowerowe. Te atrakcyjne pomoce dydaktyczne to kompleks obiektów w wersji mobilnej, przeznaczony do nauki przepisów ruchu drogowego i praktycznego szkolenia w zakresie ruchu pieszych…

Najzdolniejsza młodzież nagrodzona

W ramach gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży, burmistrz MiG Buk Paweł Adam przyznał nagrody artystyczne „Bukowskie Sokoły” na rok szkolny 2023/2024. 13 października w Szkole Podstawowej im. dr Wandy Błeńskiej w Niepruszewie i Szkole Podstawowej im. o.…

Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Sali Miejskiej w dn. 10.10.br. odbyło się spotkanie z przedstawicielkami placówek oświatowych w gminie. Dyrektorkom i nauczycielkom podziękowano za wytrwałość w wychowaniu dzieci i młodzieży oraz przyznano nagrody pieniężne za szczególne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze. –…

W trosce o dobro ucznia

Doskonalenie zawodowe nauczycieli jest procesem długofalowym – warto wytyczyć kilka obszarów, które umożliwią zaangażowanym, ambitnym nauczycielom rozwój. Działania te powinno być ukierunkowane na ucznia, w tym docieranie do jego talentów, uzdolnień, zainteresowań oraz służące budowaniu poczucia własnej wartości. Należy nagradzać…

Dwujęzyczność jako dobry start

Gmina Buk oficjalnie przystąpiła do programu „Dwujęzyczne dzieci”, którym zostały objęte dzieci ze żłobka i z przedszkola oraz uczniowie klas pierwszych szkół podstawowych, w sumie około 500 dzieci. Uroczysta inauguracja, z udziałem pań dyrektor gminnych placówek oświatowych i przedstawicieli urzędu…

Laptopy dla czwartoklasistów

148 nowych laptopów marki Acer o łącznej wartości 429.794 zł zostały w tym tygodniu dostarczone do placówek oświatowych w gminie. Sprzęt otrzymają uczniowie IV klas ze szkół podstawowych w Buku, Szewcach, Niepruszewie, Dobieżynie. Zakupu laptopów, w ramach ogólnopolskiego programu wsparciu…

Remonty w szkołach i przedszkolu zakończone

Wakacje to dla uczniów czas wypoczynku. Jednak to nie oznacza, że w szkołach i przedszkolach nic się nie dzieje. Jak już pisaliśmy, w placówkach oświatowych, czas ten został wykorzystany na remonty, na które z budżetu gminy przeznaczono około 450 tysięcy…

Uczniowie na wakacjach, szkoły w remoncie

Wakacje to dla uczniów czas wypoczynku. Jednak nie oznacza to, że w szkołach w tym czasie nic się nie dzieje. Wręcz przeciwnie, w placówkach oświatowych na terenie gminy okres ten wykorzystany został na remonty, na które z budżetu gminy przeznaczono…

Back To Top
Skip to content