skip to Main Content

Obwieszczenie RDOŚ dotyczące wydania decyzji środowiskowej

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem z dnia 11 października 2023 r. znak WOO-II.420.39.2023.MZ.9 podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej w dniu 9 października 2023 r. decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu znak: WOO-II.420.39.2023.MZ.7, o środowiskowych uwarunkowaniach…

Porozumienie w sprawie Klastra Energii

3 października burmistrz MiG Buk Paweł Adam wraz z czteroma innymi wójtami i burmistrzami sąsiadujących samorządów: wójtem Gminy Dopiewo Pawłem Przepiórą, wójtem Gminy Tarnowo Podgórne Tadeuszem Czajką, wójtem Gminy Komorniki Janem Brodą i burmistrzem Gminy Stęszew – Włodzimierzem Pinczakiem, podpisał…

Ponownie wyłożony do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Kalwach, rejon ul. Brzozowej – etap C wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Ponownie wyłożony do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Kalwach, rejon ul. Brzozowej – etap C wraz z prognozą oddziaływania na środowisko: Projekt MPZP. Rysunek Projektu MPZP. Prognoza oddziaływania na środowisko. 

Kolejne dofinansowania dla gminy, tym razem dla Niepruszewa

Pozyskaliśmy środki zewnętrzne na realizację inwestycji: na budowę ulicy Szkolnej w Niepruszewie jest to 2.000.000 zł i na wymianę drewnianej podłogi w zabytkowym Kościele Parafialnym pw. Św. Wawrzyńca w Niepruszewie – 350.534 zł. Wnioski zostały złożone przez urząd MiG Buk.…

Dofinansowanie na profilaktykę i wczesne wykrywanie osteoporozy

Dobre informacje dla mieszkańców. Gmina otrzymała kolejne dofinansowanie, tym razem na program polityki zdrowotnej realizowany przez gminę w obszarze edukacji w zakresie osteoporozy i wczesnego wykrywania choroby „Profilaktyka osteoporozy FM SRP”. Otrzymane przez urząd dofinansowanie w wysokości 250.000 zł pozyskaliśmy…

Bukowskie schronisko z dofinansowaniem

Miasto i Gmina Buk pozyskała kolejne dofinansowanie! Tym razem z akceptacją spotkał się nasz wniosek z dn. 27.07.br. o wsparcie działalności Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Buku w ramach programu Wielkopolska Przyjazna Zwierzętom. Otrzymaliśmy 15.400 zł na wspieranie takich działań…

LVI sesja Rady Miasta i Gminy Buk

Informuję mieszkańców, że dnia 4 października 2023 r. o godz.19 00 w Sali Miejskiej w Buku przy ul. Mury 5, odbędzie się LVI sesja Rady Miasta i Gminy Buk. Transmisja online z obrad będzie prowadzona na stronie internetowej e-sesja, na…

Back To Top
Skip to content