skip to Main Content

Zmiany w dowodach osobistych

Zgodnie ze zmianą ustawy o dowodach osobistych, od dnia 27 lipca 2021 r. usługa umożliwiająca złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego za pośrednictwem platformy ePUAP, zarówno dla dziecka jak i osoby dorosłej - zostaje wyłączona. Od tego dnia, złożenie wniosku…

Back To TopSkip to content