skip to Main Content

Nowa ulica w gminie: Malinowa w Niepruszewie

Zakończyła się budowa ulicy Malinowej w Niepruszewie, która została sfinansowana ze środków własnych gminy – wartość inwestycji: 133.457 zł. Droga o długości 124 metrów została wykonana z betonowych płyt PDTP, które wykorzystano już z powodzeniem przy innych gminnych inwestycjach, między…

Inwestycje drogowe w gminie

Obecnie na terenie gminy realizowane są inwestycje drogowe kontynuowane z roku ubiegłego, jak i zainicjowane w roku bieżącym.
Back To TopSkip to content