skip to Main Content

Wyłożony do publicznego wglądu projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Buk (obejmującej część działki o nr ewid.: 4/54 [po podziale nr 4/56] obręb Wielka Wieś) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Wyłożony do publicznego wglądu projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Buk (obejmującej część działki o nr ewid.: 4/54 [po podziale nr 4/56] obręb Wielka Wieś) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. https://bip.buk.gmina.pl/a,17689,wylozony-do-publicznego-wgladu-projekt-zmiany-studium-uwarunkowan-i-kierunkow-zagospodarowania-przes.html

Wyłożony do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Buku, w rejonie ulic Józefa Grobelnego i Franciszka Górczaka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Wyłożony do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Buku, w rejonie ulic Józefa Grobelnego i Franciszka Górczaka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Załączniki: 1. Projekt uchwały – tekst planu z uzasadnieniem – Buk_Grobelnego 2. Załącznik…

Wyróżnienia w konkursie „Cztery pory roku z OZE”

Tradycją stają się nagrody dla naszych uczniów w konkursach ogłaszanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w zakresie odnawialnych źródeł energii, szczególnie w aspekcie ochrony powietrza i walki ze zmianami klimatu. W tegorocznym konkursie uczeń Szkoły Podstawowej im. dr…

Przerwa w dostawie wody w dniu 04 czerwca br

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Buku informuje, że w dniu 04.06.2024r. od godziny 8.00 do 15.00 mogą wystąpić przerwy w dostawie wody na ulicy Strzeleckiej, Zacisze, Sadowa, Wiśniowa działki ROD. Jest to związane z pracami przy wymianie przyłącz…

Dni Gminy Buk

W dniach 7-9 czerwca br. święto naszej gminy – Dni Gminy Buk. Szczegółowy plan tego wydarzenia: 7 czerwca: Sala Miejska:18:00 – Spotkanie autorskieSławomir Koper:”Melchior Wańkowicz – ostatni Litwin w Polsce” Stadion Miejski:KONCERTY:19:00 – B.R.O.20:00 – JANUSZ WALCZUK21:30 – KAMIL BEDNAREK23:00…

20 lat Polski w Unii Europejskiej: czy było warto?

Sala Miejska w Buku, po raz kolejny, zamieniła się w salę wykładową z prawdziwego zdarzenia. O obawach i oczekiwań przedakcesyjnych w 20-lecie członkostwa Polski w Unii Europejskiej mówił profesor Tadeusz Wallas. Był to już ostatni wykład, w tym roku akademickim,…

Obwodnica Niepruszewa na kolejnym etapie prac

We wtorek, 28 maja br. w Urzędzie Miasta i Gminy Buk odbyło się zorganizowane przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu spotkanie dotyczące stanu zaawansowania prac nad dokumentacją projektową obwodnicy Niepruszewa. W spotkaniu, którego gospodarzem był Paweł Adam – burmistrz…

Utrudnienia w ruchu w dniu 30 maja br.

W związku procesją w święto Bożego Ciała w dniu 30. czerwca br. przewidziane są utrudnienia w ruchu. Procesja wyruszy z kościoła około godziny 9:45 i przejdzie ulicami: Ratuszową, Poznańską, obejdzie wokoło pl. St. Reszki, następnie ulicami Poznańską i Ratuszową wróci…

Back To Top
Skip to content