skip to Main Content

Długo oczekiwane inwestycje wodno-kanalizacyjne

Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz modernizacja sieci wodociągowej i dostosowanie jej do potrzeb mieszkańców należą obecnie do jednych z priorytetowych zadań gminy. – Wraz z planowanymi inwestycjami drogowymi w gminie niezbędna jest wymiana przestarzałych sieci wodociągowych, które mogą powodować dużą awaryjność…

Back To TopSkip to content