skip to Main Content

Rekrutacja do klas pierwszych SP na rok 2021/2022

Zasady rekrutacji do klas I Szkół Podstawowych w Mieście i Gminie Buk w roku szkolnym 2021/2022.

Do szkół w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły.

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Bukowskich w BukuBuk, Otusz, Pawłówko, Wielka Wieś, Wiktorowo, Wysoczka, Wygoda, Żegowo
Zespół Szkolno-Przedszkolny im. dr Wandy Błeńskiej w NiepruszewieNiepruszewo, Cieśle, Kalwy
Szkoła Podstawowa im. o. Ignacego Cieślaka w DobieżynieDobieżyn
Szkoła Podstawowa im. dr. Lecha Siudy w SzewcachSzewce, Dakowy Suche, Dobra, Sznyfin

 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas pierwszych szkół podstawowych, których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Buk w roku szkolnym 2021/2022.

22 do 26 lutego 2021 r.Składanie zgłoszeń do klasy pierwszej szkoły podstawowej.
8 do 12 marca 2021 r.

 

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
15 marca do 18 marca 2021 r.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności wymienionych w art. 150 ustawy.
19 marca 2021 r.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
29 marca 2021 r.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
Postępowanie uzupełniające
30 marca do 2 kwietnia 2021 r.Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
6 do dnia 9 kwietnia 2021 r.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności wymienionych w art. 150 ustawy.
12 kwietnia 2021 r.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
13 kwietnia do dnia 16 kwietnia 2021 r.Uzupełnienie dokumentów przez rodziców dzieci nie zakwalifikowanych.
20 kwietnia 2021 r.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

– Zarządzenie – terminy rekrutacji do 1 klasy SP

Załączniki do pobrania:

  1. Rekrutacja do SP – Oświadczenie o rodzeństwie kandydata
  2. Rekrutacja do SP – Oświadczenie o wielodzietności rodziny
  3. Rekrutacja do SP – Wniosek o przyjęcie do Szkoły 2021-2022
  4. Rekrutacja do SP – Zgłoszenie do kl. I szkoły rejonowej 2021-2022

 

 

Back To Top
Skip to content