skip to Main Content

Powrót klas I-III do szkół

W poniedziałek 18 stycznia dzieci klas I-III wrócą do szkół w reżimie sanitarnym zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez GIS i MZ.

Wytyczne te w dużej mierze opierają się na zapisach znanych już np. z września 2020 r. (zawierają rekomendacje dotyczące zasad organizacji zajęć, higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń oraz powierzchni, organizowania gastronomii, czy postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły).

We wszystkich klasach IV-VIII  szkół podstawowych naszej gminy uczy się 695 uczniów, natomiast nauczaniem początkowym w klasach I-III objętych jest 440  uczniów.

Szkoły zapewniają dzieciom bezpieczny powrót na zajęcia, wszystkie pomieszczenia są sprzątnięte, sale lekcyjne ozonowane. Placówki zaopatrzone są w środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji.

Zajęcia lekcyjne oraz opieka świetlicowa będą odbywały się zgodnie z planem.

Back To Top
Skip to content