skip to Main Content

Wyniki egzaminu ósmoklasisty w gminie Buk: coraz lepsze

Centralna Komisja Egzaminacyjna podała wyniki egzaminu ósmoklasisty 2022, który kończy edukację na poziomie szkoły podstawowej i jest ważnym elementem rekrutacji do szkoły średniej. W maju uczniowie pisali testy z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Spośród szkół z terenu…

Back To Top
Skip to content