skip to Main Content

Budżet gminy na 2023 rok przyjęty

Podczas dzisiejszej sesji radni 11 głosami „za”, przy 3 głosach „przeciw” przyjęli projekt budżetu gminy na 2023 rok przygotowany przez burmistrza.

Gmina na trudne czasy

Działania gminy w zakresie inwestycyjnym, w tym oddanie do użytku długo oczekiwanego ronda przy ulicy Grodziskiej

Remonty placówek oświatowych zakończone

Wakacje to dla uczniów czas wypoczynku. Jednak nie oznacza to, że w szkołach w tym czasie nic się nie dzieje. Wręcz przeciwnie, w większości placówek oświatowych na terenie gminy okres ten wykorzystany został na remonty i przebudowy, na które z…

Back To Top
Skip to content