skip to Main Content

Milion dofinansowania dla dwóch zabytków w Buku

Znane są już wyniki naboru w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków kierowanego bezpośrednio do jednostek samorządu terytorialnego. Gmina Buk otrzymała dofinansowanie w wysokości: 498 000 zł na budynek Urzędu Miasta i Gminy –na przebudowę i remont dachu urzędu i 500 tys. zł otrzymał kościół parafialny pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Buku – na remont elewacji północnej oraz wschodniej.

Wsparcie z rządowego programu mogło być przyznane na realizację zadań inwestycyjnych związanych z ochroną zabytków i opieką nad nimi, w tym na prace konserwatorskie, restauratorskie i budowlane. W ramach programu dofinansowanie mogło wynieść maksymalnie 98% wartości inwestycji, a minimalny wkład własny wynosi 2%. Wnioski można było składać w jednej z trzech kategorii: do 150 tys. zł, do 500 tys. zł oraz do 3.500.000 zł.
Rządowy Program Odbudowy Zabytków

Gmina Buk złożyła sześć wniosków o dofinansowanie. Były to dwa zadania gminne: remont budynku urzędu oraz remont klatki schodowej szkoły podstawowej w Buku wraz z remontem poddasza na cele dydaktyczno-warsztatowe. Gmina wzięła pod uwagę też cztery zgłoszenia podmiotów prywatnych: remont w kościele parafialnym pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Buku, renowację zabytkowej kamienicy w Buku (dawny pałac biskupów poznańskich), renowację zabytkowego budynku dawnego sądu powiatowego w Buku oraz wymianę drewnianej podłogi w zabytkowym kościele parafialnym pw. św. Wawrzyńca w Niepruszewie. W celu wyboru wniosków zgłoszonych do dofinansowania, na wniosek burmistrza, na sesji Rady Miasta i Gminy Buk w dn. 28.02.br. przyjęto uchwałę w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Wyboru wniosków dokonali radni biorąc udział w pracach komisji.

Warto przypomnieć, że w tym roku wsparcie finansowe na renowację zabytków parafia otrzymała też z budżetu powiatu poznańskiego. Kościół parafialny pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Buku dofinansowanie w wysokości 160 tys. zł przeznaczył na remont elewacji północnej oraz wschodniej kościoła, a kościół parafialny pw. św. Wawrzyńca w Niepruszewie – 80 tys. zł na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku.

Back To Top
Skip to content