skip to Main Content

Rządowy Programu Odbudowy Zabytków

W dn. 28.02.2023 r. Rada Miasta i Gminy Buk przyjęła projekt uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Wnioski należy składać na formularzu w Biurze Podawczym UMiG Buk w terminie do 15 marca 2023 roku.

Dokumenty do pobrania:

Treść uchwały z uzasadnieniem

Formularz wniosku o udzielenie dotacji

Zasady oceny wniosków karta oceny merytorycznej i karta oceny formalnej

Back To Top
Skip to content