skip to Main Content

Dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa obwodnicy m. Niepruszewo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 307 Poznań – Buk”

Burmistrz Miasta i Gminy Buk pismem z dnia 10 lipca 2024 r. znak IT.6220.32.2024 poprzez publiczne obwieszczenie zawiadamia Strony postępowania w sprawie wydania dla Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (z siedzibą ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań) decyzji o środowiskowych…

Prace przy budowie ulicy Szkolonej w Niepruszewie

Z początkiem lipca rozpoczęły się prace przy budowie ulicy Szkolnej. Na tę inwestycję otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 2.000.000,00  w ramach VI edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych dedykowanego samorządom, w których funkcjonowały PGR-y. Przedmiotem zadania jest budowa drogi gminnej – ulica…

Nowe tyrolki wystartowały

Mamy już drugą tyrolkę w naszej gminie. To ogromna radość dla najmłodszych mieszkańców, choć i starsi chętnie by spróbowali swoich sił.  Pierwsza tyrolka została zainstalowana, w ubiegłym roku, na placu zabaw przy ul. Kwiatowej w Wielkiej Wsi. Kilka dni temu…

Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Wielkiej Wsi

W trakcie realizacji jest duża inwestycja na terenie gminy – modernizacja i rozbudowa Oczyszczalnia Ścieków w Wielkiej Wsi wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz dojazdem do oczyszczalni. Zadanie zostało podzielone na dwa etapy, a łączna wartość inwestycji wynosi 21.393.332 zł. Prace…

Budowa hali sportowej w Dobieżynie

W trakcie budowy jest hala sportowa z częścią socjalno-bytową i infrastrukturą towarzyszącą w Dobieżynie. Prace realizowane są zgodnie z harmonogramem.  Zakończono już prace fundamentowe, wznoszenie ścian nad częścią pomieszczeń socjalno-bytowych: sanitariaty, pomieszczenia trenera, szatnie. Kontynuowane jest wznoszenie ścian, aby zamknąć…

90 tys. na modernizację filii bibliotecznej w Niepruszewie

Samorząd Województwa Wielkopolskiego, w ramach programu „Kulisy Kultury”, wesprze modernizację filii Biblioteki Publicznej w Buku w Niepruszewie. Wniosek o dofinansowanie został złożony przez Urząd Miasta i Gminy w Buku w Porozumieniu z Biblioteką Publiczną w Buku. W lokalu znajdującym się…

„Szatnia na medal” w Niepruszewie

Modernizację istniejących pomieszczeń zaplecza boiska sportowego w Niepruszewie, w ramach programu „Szatnia na medal” zakończono pod koniec 2023 roku. W tegorocznej, już siódmej edycji tego programu gmina będzie się ubiegać o dofinansowanie na dalszą modernizację pomieszczeń zaplecza sportowego w Niepruszewie,…

W Dobieżynie powstaje nowa hala sportowa

Realizacja długo wyczekiwanej przez mieszkańców inwestycji nabiera tempa. W trakcie budowy jest hala sportowa z częścią socjalno-bytową i infrastrukturą towarzyszącą. Pomimo niełatwych warunków pogodowych hala pnie się ku górze i inwestycja realizowana jest zgodnie z harmonogramem.  Zadanie przygotowane zostało w…

Back To Top
Skip to content