skip to Main Content

Ulica Strzelecka z dofinansowaniem

Na remont i przebudowę ulicy Strzeleckiej w Wielkiej Wsi i Buku, w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2023 rok, gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości 1.695.549 zł, co stanowi 50% wartości szacowanych kosztów zadania. Planowany koszt tej długo wyczekiwanej przez…

Rozbudowa monitoringu

Dla poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego, w odpowiedzi na sygnały mieszkańców, na terenie gminy systematycznie rozbudowywany jest monitoring wizyjny. Ostatnio został zainstalowany kolejny punkt – cztery kamery zamontowano na ul. Sportowej przy stawie Baszta w Buku. Obecnie gmina dysponuje w…

Przyjęcie strategii ZIT

Na posiedzeniu Rady Metropolii Poznań w dn. 30.06.br. została przyjęta uchwała w sprawie przyjęcia Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

Odbiór ścieków i zaopatrzenie w wodę w gminie

Inwestycje związane z budową kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w gminie realizowane są etapowo. Obecnie trwają prace w kilku lokalizacjach jednocześnie z różnym stopniem zaawansowania robót. NA UKOŃCZENIU: • budowa sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 125 metrów w Wielkiej…

OSiR: kolejne remonty

Pod koniec ubiegłego roku w hali sportowej OSiR w Buku zakończono inwestycje w ramach programu „Szatnia na medal” – wyremontowano i zmodernizowano salę konferencyjną, łazienkę, pomieszczenia klubowe i socjalne oraz magazyny. W 2023 rok ciąg dalszy remontów – obecnie trwa…

Nowy budynek gospodarczy w Otuszu

Oddano do użytku budynek gospodarczy przy sali wiejskiej w Otuszu. Jest to pierwszy etap inwestycji zagospodarowania terenu przy sali wiejskiej – planuje się też budowę wiaty biesiadnej, która ma być dobudowana do budynku sali wiejskiej wraz z placem zabaw. W…

Nowe oświetlenie w gminie Buk

W styczniu br. zostało ustawione w kilku miejscach na terenie naszej gminy nowe oświetlenie. 8 nowych lamp stoi w Otuszu na ulicy Krętej, 4 lampy w Wielkiej Wsi na ulicy Łąkowej, 2 lampy w Szewcach na ulicy Bukowej oraz 1…

Back To Top
Skip to content