skip to Main Content

Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Wielkiej Wsi

W trakcie realizacji jest duża inwestycja na terenie gminy – modernizacja i rozbudowa Oczyszczalnia Ścieków w Wielkiej Wsi wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz dojazdem do oczyszczalni. Zadanie zostało podzielone na dwa etapy, a łączna wartość inwestycji wynosi 21.393.332 zł. Prace…

Budowa hali sportowej w Dobieżynie

W trakcie budowy jest hala sportowa z częścią socjalno-bytową i infrastrukturą towarzyszącą w Dobieżynie. Prace realizowane są zgodnie z harmonogramem.  Zakończono już prace fundamentowe, wznoszenie ścian nad częścią pomieszczeń socjalno-bytowych: sanitariaty, pomieszczenia trenera, szatnie. Kontynuowane jest wznoszenie ścian, aby zamknąć…

90 tys. na modernizację filii bibliotecznej w Niepruszewie

Samorząd Województwa Wielkopolskiego, w ramach programu „Kulisy Kultury”, wesprze modernizację filii Biblioteki Publicznej w Buku w Niepruszewie. Wniosek o dofinansowanie został złożony przez Urząd Miasta i Gminy w Buku w Porozumieniu z Biblioteką Publiczną w Buku. W lokalu znajdującym się…

„Szatnia na medal” w Niepruszewie

Modernizację istniejących pomieszczeń zaplecza boiska sportowego w Niepruszewie, w ramach programu „Szatnia na medal” zakończono pod koniec 2023 roku. W tegorocznej, już siódmej edycji tego programu gmina będzie się ubiegać o dofinansowanie na dalszą modernizację pomieszczeń zaplecza sportowego w Niepruszewie,…

W Dobieżynie powstaje nowa hala sportowa

Realizacja długo wyczekiwanej przez mieszkańców inwestycji nabiera tempa. W trakcie budowy jest hala sportowa z częścią socjalno-bytową i infrastrukturą towarzyszącą. Pomimo niełatwych warunków pogodowych hala pnie się ku górze i inwestycja realizowana jest zgodnie z harmonogramem.  Zadanie przygotowane zostało w…

Ulica Strzelecka z dofinansowaniem

Na remont i przebudowę ulicy Strzeleckiej w Wielkiej Wsi i Buku, w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2023 rok, gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości 1.695.549 zł, co stanowi 50% wartości szacowanych kosztów zadania. Planowany koszt tej długo wyczekiwanej przez…

Rozbudowa monitoringu

Dla poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego, w odpowiedzi na sygnały mieszkańców, na terenie gminy systematycznie rozbudowywany jest monitoring wizyjny. Ostatnio został zainstalowany kolejny punkt – cztery kamery zamontowano na ul. Sportowej przy stawie Baszta w Buku. Obecnie gmina dysponuje w…

Back To Top
Skip to content