skip to Main Content

Nowe tyrolki wystartowały

Mamy już drugą tyrolkę w naszej gminie. To ogromna radość dla najmłodszych mieszkańców, choć i starsi chętnie by spróbowali swoich sił. 

Pierwsza tyrolka została zainstalowana, w ubiegłym roku, na placu zabaw przy ul. Kwiatowej w Wielkiej Wsi. Kilka dni temu pojawiła się kolejna – na placu zabaw przy stawie w Dobieżynie, niedługo będzie następna – w Niepruszewie, przy statku pirackim.

Inwestycje związane z montażem podwójnych zjazdów linowych typu tyrolka, wraz z bezpieczną nawierzchnią przy stawie w Dobieżynie oraz w Niepruszewie są możliwe dzięki pozyskanemu przez gminę dofinansowaniu unijnemu na zadanie „Doposażenie placów zabaw we wsi Niepruszewo i we wsi Dobieżyn na terenie Gminy Buk”. Łączna wartość inwestycji: 103.320 zł, czego dofinansowanie 63,63% ze środków unijnych w wysokości 76.503,57 zł.

Planowana jest już kolejna tyrolka, która stanie na palcu zabaw przy ul. Folwarcznej w Wielkiej Wsi – prace na etapie postępowania przetargowego.

Back To Top
Skip to content