skip to Main Content

Prace przy budowie ulicy Szkolonej w Niepruszewie

Z początkiem lipca rozpoczęły się prace przy budowie ulicy Szkolnej.

Na tę inwestycję otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 2.000.000,00  w ramach VI edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych dedykowanego samorządom, w których funkcjonowały PGR-y.

Przedmiotem zadania jest budowa drogi gminnej – ulica Szkolna.

Umowa na budowę została podpisana z wykonawcą na kwotę 2.045.036,19 zł, a termin realizacji to 6 miesięcy.

Back To Top
Skip to content