skip to Main Content

„Szatnia na medal” w Niepruszewie

Modernizację istniejących pomieszczeń zaplecza boiska sportowego w Niepruszewie, w ramach programu „Szatnia na medal” zakończono pod koniec 2023 roku. W tegorocznej, już siódmej edycji tego programu gmina będzie się ubiegać o dofinansowanie na dalszą modernizację pomieszczeń zaplecza sportowego w Niepruszewie, etap II.

W roku ubiegłym wyremontowano zaplecze boiska sportowego: 2 szatnie i 2 łazienki, uporządkowano też teren wokół obiektu. Całkowity koszt inwestycji: 204.000 zł. Zadanie zrealizowano dzięki pozyskanemu przez gminę dofinansowaniu w wysokości 100.000 zł (dofinansowanie nie może przekroczyć 50 procent kosztów całkowitego zadania), pozostałe środki: z budżetu gminy.

– Począwszy od 2019 roku gmina z powodzeniem korzysta ze środków zewnętrznych programu „Szatnia na medal”, które z budżetu samorządu wielkopolskiego są przeznaczane na poprawę i rozwój infrastruktury sportowej. Łącznie w ramach pięciu naborów w konkursie „Szatnia na medal” gmina pozyskała blisko pół miliona złotych. Do 2022 roku głównym beneficjantem tego programu był Ośrodek Sportu i Rekreacji – przy udziale tych funduszy zmodernizowano halę sportową. Wyremontowane zaplecze podnosi jakość nie tylko samej bazy infrastrukturalnej OSiR-u, ale także poprawia warunki organizacji wydarzeń sportowych, kulturalnych i masowych odbywających się w tym obiekcie – mówi burmistrz Paweł Adam.

Back To Top
Skip to content