skip to Main Content

W Dobieżynie powstaje nowa hala sportowa

Realizacja długo wyczekiwanej przez mieszkańców inwestycji nabiera tempa. W trakcie budowy jest hala sportowa z częścią socjalno-bytową i infrastrukturą towarzyszącą. Pomimo niełatwych warunków pogodowych hala pnie się ku górze i inwestycja realizowana jest zgodnie z harmonogramem. 

Zadanie przygotowane zostało w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Umowę zawarto w maju ub.r. i w ciągu 18 miesięcy budowa ma zostać zakończona. Wykonano wykopy pod ławy fundamentowe, zbrojenie oraz betonowanie, w trakcie jest wznoszenie ścian.

Inwestycja realizowana jest dzięki pozyskanemu przez gminę dofinasowaniu w kwocie 5.000.000 zł w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych. Edycja 2. Planowany koszt zadania: 9,8 mln zł, pozostałe środki: pochodzą z budżetu gminy.

– Uczniowie szkoły podstawowej doczekają się w końcu pełnowymiarowej sali gimnastycznej, a starsi będą mieli godne warunki do uprawiania sportu. Główne wejście do budynku znajduje się naprzeciwko wyjścia ze szkoły, co ułatwi komunikację uczniom i nauczycielom. W budynku hali znajdować się będzie boisko do piłki ręcznej, w tym także do innych gier sportowych, takich jak koszykówka i siatkówka. Widownię zaplanowano dla około 150 osób – mówi burmistrz MiG Buk Paweł Adam.

W obiekcie poza halą sportową znajdować się będzie między innymi magazyn sprzętu, pokój nauczycielski dla trenerów, toalety i łazienki, 4 szatnie, pomieszczenia techniczne i pomocnicze. Cały obiekt będzie monitorowany. Inwestycja zajmie łączną powierzchnię zabudowy 1884,46 m².

Back To Top
Skip to content