skip to Main Content

Diagnoza dotycząca migracji i integracji w Gminie Buk

W związku z realizacją projektu Fundacji Centrum Badań Migracyjnych UAM (CeBaM), Migrant Info Point oraz Starostwa Powiatowego w Poznaniu, mającego na celu diagnozę problemów, z którymi borykają się migranci i uchodźcy przebywający w Gminie Buk, zwracamy sie do osób pochodzących z innych krajów o wypełnienie poniżej zamieszczonych ankiet on-line, które są do nich adresowane.
W odpowiedzi na informacje uzyskane na podstawie ankiet przygotowane zostaną działania służące wsparciu migrantów i uchodźców.

Ankiety można wypełniać do końca stycznia 2024 r.

Ankiety:
po angielsku
https://forms.office.com/e/VyaAa0Kzvg

po rosyjsku
https://forms.office.com/e/1N6EPBJeei

po ukraińsku
https://forms.office.com/e/yZsN5meHNv

Back To Top
Skip to content