skip to Main Content

Informacja o ogłoszeniu konkursu na wybór realizatora programu zdrowotnego pn. “Program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy w gminie Buk” na lata 2024-2025

KONKURS OFERT  NA WYBÓR REALIZATORA PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ PN. „PROGRAM PROFILAKTYKI I WCZESNEGO WYKRYWANIA OSTEOPOROZY  W GMINIE BUK” NA LATA 2024-2025.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia – ogłoszenie konkursu osteoporoza

Więcej informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta i Gminy Buk pod linkiem:

https://bip.buk.gmina.pl/m,1628,realizacja-zadan-publicznych-programy-zdrowotne-konkursy.html

Back To Top
Skip to content