skip to Main Content

Podany do konsultacji społecznych projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowości Cieśle w sąsiedztwie autostrady A2 i parku przemysłowego w Niepruszewie – etap A

Podany do konsultacji społecznych projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowości Cieśle w sąsiedztwie autostrady A2 i parku przemysłowego w Niepruszewie – etap A.

Załączniki :

1. Projekt uchwały – tekst planu z uzasadnieniem – Cieśle_etapA
2. Załącznik nr 1 do proj. uchwały – rysunek planu – Cieśle_etapA
3. Prognoza oddziaływania na środowisko – Cieśle_etapA
4. Wykaz wniosków do mpzp Cieśle_etapA z uzasadnieniem

Back To Top
Skip to content