skip to Main Content

Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Wielkiej Wsi

W trakcie realizacji jest duża inwestycja na terenie gminy – modernizacja i rozbudowa Oczyszczalnia Ścieków w Wielkiej Wsi wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz dojazdem do oczyszczalni. Zadanie zostało podzielone na dwa etapy, a łączna wartość inwestycji wynosi 21.393.332 zł.

Prace prowadzi Zakład Gospodarki Komunalnej w Buku, a wykonawcą zadania w pierwszym etapie jest firma WUPRINŻ. Umowa, która została podpisana w dn. 23.02.br. opiewa na kwotę 13.393.332 zł. Na drugi etap gmina pozyskała środki w wysokości 8 mln zł z Polskiego Ładu – Program Inwestycji Strategicznych i już niedługo w tym celu zostanie ogłoszony przetarg.

Jak mówił na lutowej sesji Rady Miasta i Gminy Buk burmistrz Paweł Adam: – Oczyszczalnia ścieków w Wielkiej Wsi po ostatniej modernizacji, która została przeprowadzona w połowie 2018 roku, w ogóle nie przystawała do lokalnych uwarunkowań i rozwoju naszej gminy oraz posiadała liczne błędy projektowo-technologiczne.

Prezes ZKG Tomasz Stawicki tłumaczył: – ZGK przeprowadziła niezbędne analizy dotyczące obecnej eksploatacji oczyszczalni i zidentyfikowano zagadnienia eksploatacyjne, z których wynikła konieczność rozbudowy. Przede wszystkim wcześniej nie została dokładnie obliczona liczba gospodarstw domowych, z których miały być odprowadzane ścieki. Do tego kanalizacja starego typu spowodowała, że oczyszczalnia została zaprojektowana zbyt mała. Inne błędy: brak urządzenia rezerwowego oraz wysoka awaryjność sita przed przepompownią ścieków ogólnych; też wydłużony czas odbioru ścieków dowożonych wynikający z pracy maceratora w stacji zlewczej.

Rozbudowa została podzielona na dwa etapy. Pierwszy etap obejmuje między innymi budowę pompowni ścieków nadmiarowych, piaskownika z komorą rozprężną, komory rozdziału i zbiornikiem tłuszczu, osadnika wtórnego, komory pomiarowej ścieków oczyszczonych. W tym etapie zaplanowano też przebudowę: pompowni ścieków ogólnych, komory zasuw, reaktora biologicznego i budynku technicznego.

Back To Top
Skip to content