skip to Main Content

Budowa hali sportowej w Dobieżynie

W trakcie budowy jest hala sportowa z częścią socjalno-bytową i infrastrukturą towarzyszącą w Dobieżynie. Prace realizowane są zgodnie z harmonogramem. 

Zakończono już prace fundamentowe, wznoszenie ścian nad częścią pomieszczeń socjalno-bytowych: sanitariaty, pomieszczenia trenera, szatnie. Kontynuowane jest wznoszenie ścian, aby zamknąć tę część budynku i ułożenie stropu.

– W tej chwili nie ma zagrożenia terminu oddania hali do użytku i wraz z nowym rokiem szkolnym uczniowie szkoły podstawowej doczekają się pełnowymiarowej sali gimnastycznej, a starsi mieszkańcy będą mieli odpowiednie warunki do uprawiania sportu – mówi burmistrz Miasta i Gminy Buk Paweł Adam.

Zadanie realizowane jest w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Inwestycja realizowana jest dzięki pozyskanemu przez gminę dofinasowaniu w kwocie 5.000.000 zł w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych. Edycja 2. Pozostałe środki pochodzą z budżetu gminy, całkowity koszt zadania: 9,8 mln zł.

Back To Top
Skip to content