skip to Main Content

Finansowania dodatkowego naboru do szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2023/2024

W dn. 27.02.br. odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Rady Metropolii. Wójtowie i burmistrzowie samorządu powiatu poznańskiego przyjęli jednogłośnie projekt uchwały w sprawie finansowania dodatkowego naboru do szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2023/2024 i zadecydowali, że wspólnie będziemy finansować dodatkowe miejsca w szkołach średnich w Poznaniu.

Problem pojawił się już w roku ubiegłym, kiedy nastąpiła kumulacja dwóch roczników absolwentów podstawówek ubiegających się o miejsca w szkołach średnich. W poznańskich szkołach zabrakło miejsc, a wielu uczniów w atmosferze zamieszania do ostatniej chwili szukało szkoły, w której mogliby kontynuować naukę. Nikt nie chce, aby taka sytuacja powtórzyła się i w tym roku, by zdenerwowani ósmoklasiści obawiali się, że nie dostaną się do wymarzonych szkół.

Na ten temat radnymi dyskutowali na wspólnym posiedzeniu komisji Rady MiG Buk: Komisji Budżetu i Oświaty oraz Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Socjalnych, które odbyło się 21.02.br. Podczas dyskusji wyrażona została wątpliwość, że do kolejnego zadania gmina musi dokładać własne środki. Jednak nie można zamykać drogi do edukacji naszej młodzieży w poznańskich szkołach. Ósmoklasisty często wybierają szkoły średnie nie tylko w Poznaniu, ale też w Opalenicy czy Nowym Tomyślu. W tym rok szkoły podstawowe ukończy 192 uczniów z gminy Buk (dla porównania w roku ubiegłym było to 172 uczniów, a w nowym roku szkolnym prognozujemy, że będzie 78 uczniów).

Aby nie powtórzyła się sytuacja z ubiegłego roku, przedstawiciele Metropolii Poznań już od dłuższego czasu prowadzą rozmowy co zrobić, aby znaleźć optymalne rozwiązanie. W nowym roku szkolnym 2023/2024 Miasto Poznań zobowiązało się do utworzenia dodatkowych 3 tysięcy miejsc (100 oddziałów) w szkołach ponadpodstawowych (70 procent w liceach ogólnokształcących, 20 procent w technikach i 10 procent w branżowych szkołach I stopnia) przy finansowym wsparciu 17 podpoznańskich gmin w wysokości 10.018.873 zł. Powiat poznański zadeklarował pokrycie kosztów w wysokości 60 procent, co wyniesie 5 mln zł. Z wypracowanego porozumienia wynika, że gmina Buk została zobowiązana do uiszczenia kwoty w wysokości 154.190 zł w dwóch ratach (I rata za pierwsze półrocze roku szkolnego 2023 – 61.676, II rata za drugie półrocze roku szkolonego 2023 – 92.514 zł). Kwota ta została wyliczona według liczby mieszkańców.

Back To Top
Skip to content